Hiilivapaasti Turusta Tukholmaan

Decatrip-hankkeessa kehitetään Turun ja Tukholman välille hiilivapaata reittiä. Viking Linen laivoilla matkustajat ja rahti voivat kulkea jo nyt lisämaksulla hiilineutraalisti.

Ympäristö ja turvallisuus

Decatrip-hankkeessa Rauma Marin Constructions (RMC) Viking Line, Åbo Akademi ja Kempower pyrkivät kehittämään ratkaisun, joka mahdollistaa hiilivapaan meriliikenteen Turun ja Tukholman välille.

Hanke, joka on saanut Business Finlandilta lähes 1,6 miljoonan euron rahoituksen, tähtää ensimmäisessä vaiheessaan Viking Linen operoiman merikäytävän hiilineutraaliuteen. RMC kehittää energiatehokkaita ratkaisuja laivojen operointiin ja yhdessä Kempowerin kanssa sähköautojen lataamiseen laivassa. Åbo Akademi arvioi vihreä kuljetuskäytävän yhteiskunnallisia hyötyjä: PBI Research Institute hoitaa koordinaation ja liiketoimintamallien kehittämisen.

– Hankkeen vaatima teknologia on jo paljolti valmiina. Kyse on nyt ennen kaikkea siitä, miten ratkaisut saadaan liiketaloudellisesi kannattavaksi, tutkimusjohtaja Magnus Gustafsson Åbo Akademista kertoo.

Decatrip-hankkeen tavoitteena on kehittää Turun ja Tukholman välille niin sanottu vihreä käytävä (green corridor), jota pitkin rahti ja matkustajat kulkevat hiilineutraalisti. Hanke tähtää ensivaiheessa Viking Linen operoiman merikäytävän hiilineutraalisuuteen.
Biokaasulla matkaan

Viking Linen laivoilla vihreä käytävä on jo siirtynyt suunnitelmista arjen tasolle. Yhtiön matkustajat ovat voineet kesäkuusta lähtien matkustaa hiilivapaasti Turusta Tukholmaan tai Tukholmasta Turkuun, maksamalla 4,70 euron lisämaksun. Rahdin osalta vastaava mahdollisuus avautui 7.9. – lisähinta on kymmenisen euroa rahtimetriä kohden.

Viking Linen vastuullisuuspäällikkö Dani Lindbergin mukaan hiilivapauteen päästään sekoittamalla nesteytetyn maakaasun LNG:n joukkoon biokaasu LBG:tä, sen mukaan, miten mahdollisuutta halutaan käyttää hyödyksi.

– Jätteistä valmistettu biokaasu vähentää laivamatkan ilmastopäästöjä lähes 90 prosenttia verrattuna nesteytettyyn maakaasuun. Lisämaksu tarvitaan, koska LBG on paljon kalliimpaa kuin LNG. Kemiallisesti kyse on kuitenkin ihan samasta aineesta, metaanista, joten sekoittamisessa ei ole mitään ongelmaa.

Teollisuudella mahdollisuus toimia tavoitteidensa mukaisesti

Lindberg kertoo, että matkustajat ovat olleet kiinnostuneita hiilivapaasta matkustamismahdollisuudesta, mutta asia on uusi, eikä tieto siitä ole saavuttanut vielä kaikkia.

– Viking Linen kaltainen matkustajaliikenteen hiilivapaa merireitti on lajissaan ensimmäinen koko maailmassa, hän mainitsee.

Hän uskoo, että myös teollisuudessa on toimintamallille kysyntää.

– Monet yritykset ovat ottaneet tavoitteekseen hiilineutraaliuden, joten niiden on kiinnitettävä huomioita kuljetustensa hiilineutraaliuteen.

Lindberg huomauttaa, että Turun ja Tukholman välillä kuljetetaan paljon arvokasta lastia, jolloin merirahdin hiilineutraalius ei välttämättä nosta merkittävästi yksittäisen tuotteen hintaa.

– Turun ja Tukholman välillä kulkee paljon myös vaikkapa eineksiä. Jos yhdessä rekassa on vaikkapa 100 000 jogurttipurkkia, niin yhdelle purkille kertyy hiilivapaassa kuljetuksessa hyvin vähän lisähintaa.

Sopii yhteen myös vetyhankkeiden kanssa

Decatrip-hankkeessa ovat esillä LBG:n lisäksi myös muut polttoainevaihtoehdot. Suomessa on suunnitteilla esimerkiksi kymmeniä hankkeita, joissa tavoitteena on valmistaa vetyä päästöttömästi tuotettua sähkön avulla. Vetylaitoksen lopputuote voi olla tällöin vaikkapa vedystä ja hiilidioksidista syntyvä metaani, joka sekin siis käy sellaisenaan LNG:tä käyttäville laivoille.

– Decatripissä tähdätään myös ratkaisujen skaalautumiseen. Kun vaikkapa biokaasulle tai vedystä tehtäville synteettisille polttoaineille syntyvät kunnolliset markkinat, se auttaa osaltaan ympäristöystävällisten polttoaineiden hyödyntämistä muuallakin meriliikenteessä, Gustafsson huomauttaa.

 

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Ilari Välimäki ja Jarmo Piironen

Huomiota myös sähköautoihin

Tutkimusjohtaja Magnus Gustafsson muistuttaa, että laivojen ohella Decatripissä kiinnitetään huomiota myös niissä kulkeviin autoihin, koko vihreään käytävään. Matkustajalautat ja sähköautot voivat tukea toisiaan esimerkiksi tavalla, jota ei heti tule ajatelleeksi:

– Turku-Tukholma välillä kuljetaan pitkiä matkoja varsin hiljaisella vauhdilla ja laivan moottoriteho vaihtelee. Laivan moottorin hyötysuhde voi tällöin parantua, kun hitaasti edetessä samalla ladataan kyydissä olevia sähköautoja, Gustafsson mainitsee.