Energiankäyttöä tehostettiin osana ympäristöohjelmaa

Kaikessa logistiikassa kiinnitetään yhä enemmän huomiota liikenteen ja siihen liittyvien toimintojen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisen lisäksi etsitään ja toteutetaan yhä kasvavassa määrin toimenpiteitä meriluonnon suojelemiseksi liikenteen haittavaikutuksilta.

Ympäristö ja turvallisuus

Hyvinvoiva meriluonto on myös Turun Sataman vuoteen 2025 asti ulottuvan ympäristöohjelman keskeisiä päämääriä, johon pyritään vähentämällä satamatoiminnan kuormitusta vesistöön. Viime vuosien merkittävin päätös meriluonnon suojelemiseksi tehtiin vuonna 2019, kun Turun Satama yhdessä Turun kaupungin kanssa päätti luopua ruoppausmassojen meriläjityksestä ja siirtyä maaläjitykseen. Tehdyn päätöksen mukaisesti ensimmäiset maaläjitykset käynnistyivät loppuvuodesta 2022, kun Meyer Turun telakalle johtavan Pernon väylän ruoppauksista syntyviä massoja ryhdyttiin läjittämään Hirvensalon Lauttarannan alueelle. Tulevia kunnossapitoruoppauksia varten haetaan myös uusia maaläjityspaikkoja, joissa yhtenä vaihtoehtona on Pansion satamaan sijoittuvan läjitysaltaan rakentaminen. Uusien läjityspaikkojen tarvetta lisäävät Aurajoen ja satama-alueen madaltumisen vaatimat kunnossapitoruoppaukset, joista tehty hakemus on hyväksyttävänä aluehallintovirastossa.

Ympäristöohjelmalla tähdätään myös ilmastonmuutoksen hillintään osana hiilineutraalia Turun kaupunkialuetta. Vuonna 2022 satamatoiminnan kasvihuonepäästöjä vähensi muun muassa uuden Viking Gloryn tulo Amorellan tilalle Turun ja Tukholman väliseen liikenteeseen. Uuden aluksen hiilidioksidipäästöt ovat jopa neljänneksen Amorellaa pienemmät, vaikka sen matkustaja- ja rahtikapasiteetti on merkittävästä edeltäjää suurempi.

Satamatoiminnan päästöt ilmaan, CO2 [t/a]

Vuonna 2022 päästöjen laskentajärjestelmä päivittyi ja vuoden 2022 luvut laskettiin uuden järjestelmän mukaisesti.

Sataman tavoitteena on vähentää päästöjä ilmaan 40 prosenttia aikavälillä 2008–2025, mihin liittyen satamassa on tehty ennakoivia toimenpiteitä muun muassa maasähkön saamiseksi aluksiin.

Pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta

Energiankäytön tehostaminen on noussut yhä tärkeämmäksi niin ympäristö- kuin kustannussyistä Ukrainan sotaa seuranneen energiakriisin seurauksena. Turun Satamassa tähän on reagoitu esimerkiksi aluevalaistuksen tasoa laskemalla ilman, että satama-alueen turvallisuus heikkenee. Samalla on alennettu lämmitystä tiloissa, joissa lämpötilan lasku on mahdollista sekä hankittu Satamalle lisää sähköautokalustoa. Energiatehokkuutta seurataan energiankulutuksen mittaroinnilla, mikä auttaa löytämään mahdolliset säästökohteet.

Lue koko ympäristöraportti 2022 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen