Kimmo Iljin on Satamahampuusi 2021

Turku Stevedoring Oy:n 50-vuotisjuhlien kynnyksellä toimitusjohtaja Kimmo Iljinille myönnettiin vuoden 2021 Satamahampuusin arvonimi. Nimitys annetaan kunnianosoituksena Turun Sataman valitsemalle yhteistyökumppanille, joka on pitkäjänteisesti ja aktiivisesti kehittänyt Turun sataman toimintaa ja palvelurakennetta.

Alan ammattilainen

Kimmo Iljin aloitti työt satamassa jo vuonna 1982, tulliterminaalin työnjohtajana. Ura jatkui Silja Linen palveluksessa vuonna 1986 vastaavissa tehtävissä ja varsinaisena haasteena hän sai junalautaliikenteen operatiivisen toiminnan kehittämisen vuonna 1989. Seuraava merkittävä virstanpylväs oli siirtyminen Trukki-Toimi Oy:n johtoon ja lopulta yrityksen omistajaksi vuonna 1998.

Noin kymmenen vuotta myöhemmin Kimmo Iljin osti  Turku Stevedoring Oy Ab:n osakekannan ja fuusioi yhtiön Trukki-Toimi Oy:öön. Fuusion yhteydessä yhtiö vaihtoi nimensä Turku Stevedoring Oy:ksi, jonka markkinointinimenä otettiin käyttöön TurkuSteve. Samana vuonna perustettiin myös Forlog Oy ja siitä eteenpäin Kimmo Iljin on määrätietoisesti kehittänyt perheyritysten toimintaa erillisinä yhtiöinä ja valmistautuu vähitellen siirtämään operatiivisia vastuita perheen seuraavalle sukupolvelle.

Vapaa-aikanaan Kimmo harrastaa aktiivisesti vapaaehtoista maanpuolustustyötä, jonka ansiosta hänet ylennettiin vuonna 2011 reservin komentajakapteeniksi. Ajan salliessa hän harrastaa golfia ja moottoripyöräilyä.

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Markku Koivumäki