TurkuSteve vastaa projektilastausten kysynnän kasvuun

Turun sataman projektilastauspalvelujen merkitys Varsinais-Suomen teollisuudelle on merkittävä, koska niiden ansiosta tuotteiden valmistajat voivat toimittaa tuotteitaan maailmalle oman ”kotisatamansa” Turun kautta. Tämän ansiosta kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi, kuljetukset nopeutuvat ja kuljetuskustannukset jäävät kohtuullisiksi.

Liikenne ja logistiikka

Turun satamassa ahtaus- ja logistiikkapalveluja tuottava TurkuSteve on huomannut projektikuljetusten kysynnän kasvun ja kehittänyt omaa toimintaansa sen mukaisesti.

Merkittäviä investointeja oman toiminnan kehittämiseen
Toimitusjohtaja Kimmo Iljin pitää Turun sataman vahvuuksina hyviä maantieyhteyksiä ja projektikuljetusten vaatimia laajoja kenttäalueita.

– Yrityksemme konekantaa on pitkäjänteisesti kasvatettu sellaiseksi, jotta se sopii niin normaalien ahtaus- ja logistiikkatöiden suorittamiseen kuin projektilastausten hoitamiseen. Projektikuljetusten kysynnän lisääntyessä olemme investoineet erityisesti projektilastauksissa käytettäviin erikoisapuvälineisiin. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat X-lift-erikoispuomit, joita meillä on kaksi kappaletta. X-lift on erinomainen työväline, kun nostettavan yksikön keskittämisen tulee tapahtua automaattisesti. Nostokykyä X-lifteistämme löytyy 20 tonnia ja 50 tonnia, ja ulottuvuutta parhaimmillaan peräti 12 metriä. 12 metrin ulottuvuuden ansiosta erikoispuomi soveltuu myös pitkien yksiköiden nostoon, minkä lisäksi X-liftin etuna on mahdollisuus käyttää sitä myös normaalina puomina, kertoo TurkuSteven toimitusjohtaja Kimmo Iljin.

– X-liftien lisäksi olemme investoineet merkittävästi projektilastauksissa tarvittaviin poikkeuksellisen pitkiin ja leveisiin nostoliinoihin, joilla voidaan nostaa jopa 60 tonnin painoisia tuotteita. Käytössämme on myös kymmeniä eri kokoluokan trukkeja 1,5 tonnin nostokyvystä aina 45 tonnin nostokapasiteetin omaaviin trukkeihin. Henkilökunnan koulutukseen olemme panostaneet kisälliperiaatteella eli osaamista on siirretty vanhemmilta ahtaajilta nuoremmille työnjohdon antaessa tukensa koulutukseen, Kimmo Iljin kertoo TurkuSteven muista panostuksista projektilastauspalvelujen kehittämiseen.

Vaativia vientilastauksia eri puolille maailmaa

TurkuSteven kehitystyö yhdessä ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön kanssa on tuonut yritykselle runsaasti merkittäviä projektiasiakkuuksia. Yrityksen kautta on lähtenyt maailmalle niin meriteollisuuden laitetoimittajien tuotteita kuin teräs- ja puuteollisuuden tuotteita. Vientilastausten rinnalla myös tuontilastausten määrä on kasvanut.

Risteilyalukseen tulevan trampoliinipuiston lastaus valtameren ylitystä varten vaatii ensiluokkaista huolellisuutta ja tarkkuutta.

– Tyypillisimpiä ja samalla vaativimpia projektilastauksiamme ovat olleet Karibialla peruskorjattaviin risteilijöihin asennettavat erikoiskomponentit, kuten surffipuistot ja vesimaailmaan liittyvät laitteistot. Uusi aluevaltauksemme on asvalttiasemien vastanottaminen ja lastaaminen aluksiin. Ensin mainittujen vaativuus tulee siitä, että risteilijöihin menevät komponentit sisältävät merkittävissä määrin lasia, jolloin lastin käsittely ja suojaus vaativat tavallistakin suurempaa tarkkuutta ja huolellisuutta. Jälkimmäisten kohdalla vaativuus johtuu asvalttiasemien valtavasta koosta, sillä yksi asema täyttää täysin yhden aluksen lastiruuman ja kannen, kertoo TurkuSteven logistiikkasihteeri Suvi Maksimainen.

Onnistuneen lastauksen takana paljon osaamista

Suurikokoisten ja yleensä erittäin arvokkaiden projektilastausten käsittely edellyttää erityistä huolellisuutta lastin ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Lastauksen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kuljettavan aluksen päällystön sekä tuotteiden valmistajan kanssa. TurkuSteven vastuulla on varsinaisen lastaustyön suunnittelu ja toteutus tuotteiden vastaanotosta mahdolliseen välivarastointiin sekä lastaus ja kiinnitys laivaan niin, että ne kestävät vaativimmatkin olosuhteet merikuljetuksen aikana.

Logistiikkasihteerit Suvi Maksimainen (oik.) ja Terttu Lindberg sekä työnjohtaja Kari Nummelin ovat osa TurkuSteven ammattilaistiimiä.

– Työn suunnittelu tehdään ensin TurkuSteven tuotantojohtajan, työnjohtajien ja logistiikkasihteerien kesken. Varsinaisen lastaustyön suorittavat TurkuSteven ahtaajat työnjohdon ohjauksessa. Lastauksen aikana ahtaajat jakaantuvat alukselle ja laiturille tai varastokentällä. Aluksella olevien ahtaajien työtä ohjaa nk. manttelimies, joka antaa rantaan ohjeet eri yksikköjen lastausjärjestyksestä. Rannalla olevat ahtaajat siirtävät tuotteet laiturille ja kiinnittävät ne tuotteen nostoa varten. Maapuolella yksi ahtaajista ohjeistaa nosturinkuljettajaa ja tuotteen siirtyessä aluksen puolelle vastuun ottaa manttelimies, kertoo projektilastausten työnkulusta työnjohtaja Kari Nummelin.

Turun sataman sijainti ja resurssit sopivat projektilastauksiin

Turun sataman mahdollisuuksia kasvattaa osuuttaan koko maan projektilastauksista TurkuSteven toimitusjohtaja Kimmo Iljin pitää lupaavina. Sataman liikenneyhteydet sisämaahan ovat hyvät, vaikka tieverkoston kunnon edelleen parantamiseen pitäisikin panostaa. Turun satamassa on lisäksi laajat kenttäalueet paljon tilaa vaativien projektilastien välivarastointiin ja TurkuStevellä itselläänkin on runsaasti myös säältä suojattua varastotilaa. Merkittävin kehitystoive koskeekin nosturipalveluja, joita täydentämään Kimmo Iljin toivoisi Turun Sataman investoimaan nostokyvyltään esimerkiksi 100 tonnin satamanosturiin.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki ja Turun Satama