Viisi vuosikymmentä hyvällä draivilla

Elokuun ensimmäisenä päivänä juhlittiin Harjattula Golf & Country Clubilla Turku Stevedoring Oy:n 50-vuotispäivää. Pienestä trukkipalveluyrityksestä alkunsa saaneesta yhtiöstä on vuosikymmenten saatossa kasvanut yksi Turun sataman merkittävimmistä logistiikkayrityksistä, joka tarjoaa ahtauspalvelujen lisäksi asiakkaille räätälöityjä logistiikan kokonais- ja lisäarvopalveluja.

Liikenne ja logistiikka

Nykyinen Turku Stevedoring Oy on muodostunut, kun syksyllä 2008 Kimmo Iljin hankki omistukseensa kaikki Turku Stevedoring Oy Ab:n osakkeet. Yhdistymisen jälkeen markkinointinimeksi otettiin TurkuSteve. Saman vuoden aikana yhtiön ahtaustoimintaa tukemaan perustettiin Forlog Oy, jota on kehitetty pitkäjänteisesti itsenäiseksi, täyden palvelun logistiikkatoimijaksi. Yhtiöiden keskinäisessä työnjaossa TurkuSteve huolehtii ahtaustoiminnasta Forlogin tarjotessa asiakkailleen täyden paletin alan palveluja välivarastoinnista tuotteiden viimeistelyyn ja edelleen toimituksiin. Yhdessä yhtiöt työllistävät tällä hetkellä jo noin kolmekymmentä osaavaa ammattilaista.

Kimmo Iljin katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mielin, uskoen jo solmittujen aiesopimusten tarjoavan vahvat eväät kasvuun yritysten logistiikkatarpeiden yhä kasvaessa.
Nuori sukupolvi valmistautuu ruoriin

Turkulaisen perheyrityksen 50-vuotisessa toiminnassa on lähivuosina alkamassa uusi aikakausi uuden sukupolven astuessa esiin. Kimmo Iljinin tavoitteena on vetäytyä operatiivisesta toiminnasta parin-kolmen vuoden sisällä, mutta seuraajat on jo katsottu.

– Lapsistamme Riika-Maria Iljin on työskennellyt yrityksessä jo pitkään, tällä hetkellä molempien yhtiöiden tuotantopäällikkönä. Lauri Iljin puolestaan valmistautuu siirtymään nykyisen työnantajansa projektipäällikön paikalta perheyhtiön palvelukseen noin vuoden kuluessa. Nuorin, Oskari Iljin vastaa tällä hetkellä Forlogin metsäteollisuudelle suunnatusta sahauspalvelusta. Tällä tiimillä TurkuSteven ja Forlogin kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa, Kimmo Iljin vakuuttaa luottavaisena.

Kehitys jatkuu asiakkaiden tarpeita kuunnellen

Mittavia uudistuksia tapahtuu myös ennen sukupolvenvaihdosta. Sataman Ferry Terminal Turku -hankkeen johdosta TurkuSteve siirtyy tulevaisuudessa Länsisataman puolelle, jolloin toiminta keskittyy yhteen osaan satama-aluetta ja Forlogin toiminta siirtyy Pansion logistiikka-alueelle syksyllä 2022, jossa yhtiöllä on riittävästi kasvumahdollisuutta.

– Pansiossa tavoitteemme on muodostaa tehokkaasti toimiva, nykyaikainen logistiikkakeskus. Olemme tehneet Turun sataman kanssa sopimuksen siellä sijaitsevien kahden varastohallin vuokraamisesta ja investoimme hallien peruskunnostukseen sekä nykyaikaisiin varastohyllyjärjestelmiin. Näiden lisäksi investoimme samanaikaisesti uuden varastohallin ja olemme varautuneet investoimaan lisätilaan jo ensi vuonna. Alueella toimii meidän lisäksemme myös useita muita logistiikka-alan yrityksiä, ja uskomme useiden toimijoiden vetovoimaan alueen kehittämisessä. Jo solmitut aiesopimukset tarjoavat vahvat eväät kasvuun yritysten logistiikkatarpeiden yhä kasvaessa, Kimmo Iljin valottaa lähitulevaisuutta.

Turku Stevedoring Oy:n 50-vuotispäivää vietettiin Harjattula Golf & Country Clubilla. Vas. Kimmo Iljin, Hanna Kanervo, Petteri Iitti ja Sataman Erik Söderholm.
Luotettavaa erikoisosaamista vaativiin projekteihin

TurkuSteven keskittyessä ahtaustoimintaan ja sen kehittämiseen Forlog on panostanut erityisesti raskaan teollisuuden materiaalinkäsittelyyn ja kokonaislogistiikkaan. Henkilöstön osaamisen rinnalla on kehitetty, suunniteltu ja tuotettu myös laitteistoa vaativimpienkin rahdinkäsittelytarpeiden täyttämiseksi.

– Teräs- ja konepajateollisuuden sekä metsäteollisuuden tuotteiden käsittelyssä meillä on vahva jalansija sekä vienti- että tuontilogistiikassa. Ahtaus- ja lisäarvopalvelujen kasvuun uskomme myös jatkossa, Kimmo Iljin vahvistaa.

Säännöllistä linjalaivaliikennettä Turun satamaan harjoittavista varustamoista TurkuSteven  palveluja käyttää Baltic Line. Varustamon alusten rahtia käsitellään viikon välein, minkä lisäksi ahtauspalveluja tuotetaan viikoittain parin-kolmen muunkin varustamon aluksille. Ahtauspalveluissa hyödynnetään myös satamassa sijaitsevia nostureita, jotka siirtyivät TurkuSteven omistukseen runsas vuosi sitten toteutetussa liiketoimintakaupassa Turun Satamalta.

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Markku Koivumäki