Frejan Matti Urmaksesta Satahampuusi 2022

Turun Satama valitsee vuosittain yhteistyökumppaniensa joukosta Satamahampuusin. Nimitys annetaan kunnianosoituksena henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja aktiivisesti kehittänyt alan ja Turun sataman toimintaa ja sen palvelurakennetta.

Alan ammattilainen

Vuoden 2022 Satahampuusiksi valittiin huolintaliike Freja Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas.

Neljä vuosikymmentä alalla, kaksi yrittäjänä

Matti Urmas on työskennellyt huolinta-alalla jo vuodesta 1983, jolloin hän aloitti työt Merikiito-nimellä toimineessa huolintaliikkeessä. Siitä urapolku jatkui edelleen Wikeström & Krogiuksen palvelukseen, kunnes vuonna 2003 hän osti Maa ja Meri -nimisen huolintaliikkeen yhdessä Freja-konsernin perustaneen Jörgen Hansenin kanssa. Heti ensi töiksi yhtiön kotipaikaksi vaihdettiin Turku, jonka satamassa yrityksen pääkonttori sijaitsee edelleen.

– Vuosina 2003–2009 ostimme lisäksi kuusi yhtiötä muualta Pohjoismaista tavoitteenamme rakentaa alalle vahva pohjoismainen brändi, mitä viestimään yhtiön nimeksi vaihdettiin Freja Transport & Logistics Oy vuonna 2009. Tänä päivänä Freja on Pohjoismaiden suurin yksityisessä omistuksessa oleva huolinta-alan konserni, jonka portfolio kattaa kaikki kuljetusmuodot niin maalla, merellä kuin ilmassa. Uusimpana palveluvalikoimaamme on lisätty termokuljetukset, mitä varten meillä on ajanmukainen ja runsas kalusto. Turussa olemme alan suurin toimija ja ainoa, joka voi tarjota näin laajan palveluvalikoiman varsinais-suomalaisille asiakkaille Turun satamaan tukeutuen, Matti Urmas avaa Frejan historiaa Suomessa.

Tiivistä yhteistyötä Turun sataman kanssa

Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana Turun satamasta on tullut Frejalle vahva kumppani, jonka palveluja Freja hyödyntää monipuolisesti. Yhteistyö niin satamayhtiön kuin sataman muiden toimijoiden kanssa on muutenkin kiinteää sisältäen muun muassa yhteismarkkinointia kansainvälisillä kuljetusalan messuilla.

– Turun sataman nopeat ja tiheät laivayhteydet Ruotsiin tarjoavat kilpailukykyisen reitin Skandinaviaan ja sitä kautta pidemmälle Eurooppaan. Yksikköliikenteen reititystä suurille markkina-alueille palvelee hyvin myös sataman linjaliikenne Saksaan, jossa kysyntää olisi tämänhetkistä tiheämmillekin lähdöille. Mahdollisuuksien mukaan ohjaamme Turkuun myös projektilaivauksia, joiden operointiin satamassa on ammattitaitoiset ja luotettavat palveluntarjoajat. Kuljetuspalvelujen lisäksi käytämme sataman varastopalveluja, mukaan lukien Turun Vapaavarasto ja TurkuSteve.

Toimitusjohtaja Matti Urmas pitää mielenkiintoisena ja tervetulleena myös mahdollista uutta laivayhteyttä Turusta Puolan Gdyniaan. Freja-konsernilla on oma yhtiö Puolassa ja lisäksi Freja Suomen yksi liikenneosasto sijaitsee Gdyniassa tarjoten operatiivisia palveluja sieltä käsin. Puola on itsessään suuri markkina-alue ja transitomaa muualle itäiseen Eurooppaan, joten potentiaalia on.

Luottamustehtäviä elinkeinoelämän järjestöissä

Matti Urmas toimii aktiivisesti myös elinkeinoelämän etujärjestöissä. Luottamustehtävistä mainittakoon muun muassa jäsenyydet Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n yrittäjävaliokunnassa sekä Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa.

– Luottamustehtävissä koen olevani ennen kaikkea pk-yritysten edustaja ja edunvalvoja. Näillä keskisuurilla kasvuyrityksillä on jo nyt kokoaan suurempi merkitys Suomen taloudelle ja työllisyydelle ja niiden kasvuedellytyksiä tulisi entisestään vahvistaa. EK:n Mittelstand-projektin tavoitteena on nostaa kotimaisesti omistetut yrittäjävetoiset keskisuuret yritykset elinkeinopolitiikan ytimeen.

 

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki

Satamahampuuseja jo yli kahden vuosikymmenen ajan

Turun Satama on valinnut jo yli kahden vuosikymmenen ajan vuosittain yhteistyökumppaniensa joukosta Satamahampuusin. Nimitys annetaan kunnianosoituksena henkilölle, joka on pitkäjänteisesti ja aktiivisesti kehittänyt Turun sataman toimintaa ja sen palvelurakennetta.

Kunniakirja on jaettu pitkäaikaisessa, perinteikkäässä Vanhat vetäjät -tilaisuudessa. Tilaisuuden kunniavieraita ovat nimensä mukaisesti Sataman vanhat vetäjät, jo eläköityneet satamajohtajat ja -kapteenit, toimitusjohtajat sekä entiset satamalautakunnan, sataman johtokunnan ja hallituksen puheenjohtajat. Hampuuseja on niin varustamojen kuin logistiikkayritysten piiristä. Nimitetyt ovat pitäneet saamaansa arvonimeä kunnianosoituksena ja kokeneet olevansa hyvässä seurassa.

Satamahampuusit 2000–2022

2000                  Jukka Holmroos, aluejohtaja, Danzas Oy
2001                  Rolf Sandberg, toimitusjohtaja, Team Lines Finland Oy
2002                  Sören Lindman, rahtiliikennejohtaja, Silja Line Oy
2003                  Raimo Adamsson, toimitusjohtaja, Oy Stevedoring Ab
2004                  Per-Erik Lindström, toimitusjohtaja, Turun Vapaavarasto Oy
2005                  Erik Hacklin, tuotantopäällikkö, Finnsteve Oy
2006                  Lars-Gustav Hellman, myyntijohtaja, Viking Line Oy
2007                  Ulf Hägerstrand, myyntipäällikkö, Silja Line Cargo
2008                  Pekka Ahlgren,  myyntijohtaja, Viking Line Oy
2009                  Hans Martin, toimitusjohtaja, Finnsteve Oy
2010                  Seija Hummelin-Uusilehto, osastopäällikkö, Nurminen Logistics Oyj
2011                  Stig-Olof Söderström, GAC Finland Oy
2012                  Juhani Vainio, professori, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
2013                  Henrik Mahlberg, toimitusjohtaja, Wikeström & Krogius Oy Ab
2014                  ei valittu
2015                  Jouni Sopula, toimitusjohtaja, Schenker Oy
2016                  Viking Strandfelt, myyntijohtaja, Viking Line Abp
2017                  Jarmo Koskinen, rahtiliikennejohtaja, Turun Satama Oy
2018                  ei valittu
2019                  Timo Helanto, toimitusjohtaja, Mann Lines Oy
2020                  Simo Laurila, aluejohtaja, Finnsteve Oy
2021                  Kimmo Iljin, toimitusjohtaja, Turku Stevedoring Oy
2022                  Matti Urmas, toimitusjohtaja, FREJA Transport & Logistics Oy

Teksti: Heli Kaijansalo