Ferry Terminal Turku avaa tietä merellisen Turun kehitykselle

Turun matkustajasatamaan suunniteltu uusi yhteisterminaali, Ferry Terminal Turku, on avainasemassa satama-alueen ja Turun linnan seudun uudistamisessa.

Liikenne ja logistiikka

Kaupungin kurkottaessa kohti merta uuden matkustajaterminaalin rakentaminen alue- ja liikennejärjestelyineen avaa uutta tilaa ja mahdollisuuksia Turun kaupunkikehitykselle meren äärellä.

– Ferry Terminal Turku tulee olemaan osa uutta Linnanniemen aluetta. Terminaalitoimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena merta ja kaupunkia yhdistävä Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan maa-alue vapautuu muuhun käyttöön ja täydennysrakentamiseen. Alueen uudistamiseen haettiin kehitysvaihtoehtoja vuonna 2020 järjestetyllä kansainvälisellä ideakilpailulla, joka on toiminut pohjana alueen kaavaluonnostelulle, kertoo Turun kaupungin maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Linnanniemellä keskeinen rooli kaupunkikehittämisessä

Historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävästä Linnanniemestä suunnitellaan ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskusta, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston. Jo nyt vetovoimaiset keskiaikainen Turun linna sekä merimuseo Forum Marinum museoaluksineen saavat tulevaisuudessa rinnalleen myös uuden Historian ja tulevaisuuden museon. Museon suunnittelusta on juuri käynnistynyt kansainvälinen arkkitehtikilpailu.

– Linnanniemen uudistuksen tavoitteena on myös sataman toimintaedellytysten varmistaminen ja vahvistaminen. Vuosittain sataman kautta kulkee jopa kolme miljoonaa matkustajaa, mikä näkyy positiivisesti paikallisten palveluyritysten toiminnassa sekä kulttuurikohteiden ja tapahtumien kävijämäärissä. Uuden yhteisterminaalin välittömään läheisyyteen rakentuva Linnanniemi kasvattaa Turun matkailullista vetovoimaa yhtenä Itämeren kiinnostavimmista kaupunkikohteista, joka historian ja kulttuurin lisäksi tarjoaa myös ainutlaatuisen Saaristomeren maisemat ja aktiviteetit. Näin uudistus antaa eväät myös Turkuun suuntautuvan kansainvälisen risteilyliikenteen kasvulle ja mahdollisten uusien laivalinjojen avautumiselle.

– Jo olevien ja uusien matkailukohteiden lisäksi Linnanniemen alueelle haetaan elävyyttä myös muiden kaupunkimaisten toimintojen kautta. Alueen uudisrakentamisen painopiste tulee olemaan museoiden lisäksi toimistotiloissa sekä palvelutarjonnan laajentamisessa ja monipuolistamisessa. Kaavoitus mahdollistaa sopivassa määrin myös asuinrakentamisen, maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi toteaa.

Kaavoituksen valmistuminen ajankohtaisin asia

Sekä Ferry Terminal Turun että Linnanniemen kaavoitus etenevät hyvää vauhtia. Ferry Terminal Turku -kaava hyväksyttiin Turun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2023 ja Linnanniemen ja Historian ja tulevaisuuden museon kaavaehdotus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuonna 2024. Ferry Terminal Turun kaava ei ole vielä lainvoimainen yksityishenkilön siitä tekemän valituksen vuoksi, mutta Turun kaupunki on pyytänyt hallinto-oikeudelta nopeutettua menettelyä asian merkittävyyden takia.

Tavoitteena on, että uusi yhteisterminaali otetaan käyttöön vuonna 2027 ja Historian ja tulevaisuuden museo avaa ovensa yleisölle vuonna 2030.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki ja Jarmo Piironen