Varastopalveluilla yhä kasvava kysyntä

Turun satama tarjoaa runsaasti toimivaa tilaa erilaisten tuotteiden sekä pitkä- että lyhytaikaiseen varastointiin. Asiakkaiden käytettävissä on yli 800 000 neliömetriä kenttätilaa satamalaiturien läheisyydessä ja noin 100 000 neliömetriä sisävarastotilaa satamassa sekä siihen liittyvällä logistiikka-alueella. Ratkaisuja löytyy esimerkiksi teollisuuden suurten komponenttien välivarastointiin kuin lämpötilasäädellyn varastoinnin tarpeeseen.

Liikenne ja logistiikka

Varastointi- ja jakelupalvelujen lisäksi sataman eri toimijat tarjoavat erilaisia lisäarvopalveluja tuotteiden viimeistelystä autojen maahantuontiin liittyviin palveluihin.

Satamayhtiön omien varastotilojen käyttöaste on ollut jatkuvasti hyvä ja vuokrausliiketoiminta on edelleen kasvussa. Vastauksena kasvavaan kysyntään Sataman tavoitteena on Pansion sataman parempi hyödyntäminen logististen palvelujen alueena yhteistyössä potentiaalien kumppanien kanssa. Asiakaspalvelun tehostamiseksi rekrytoimme vuoden 2021 lopussa uuden asiakkuuspäällikön hoitamaan tilavuokraukseen liittyviä asioita.

Turun Sataman tytäryhtiö Turun Vapaavarasto ylsi ennätykselliseen volyymiin vuonna 2022. Yhtiön liikevaihto nousi 3,5 miljoonaan euroon, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 25 prosenttia. Vuoden aikana Vapaavarastolle valmistui myös neljä uutta hallia, joista kolme toteutettiin yhtiön omina investointeina ja neljäs yhteistyössä Turun Sataman kanssa. Uusien hallien tuoma varastokapasiteetin lisäys oli yhteensä 11 000 neliömetriä.

Monipuolisten varastotilojen lisäksi Turun Vapaavarasto tarjoaa asiakkailleen pitkälle kehitettyjä logistisia palveluja, mukaan lukien muun muassa 3PL:n ja varastoinnin ulkoistus, verkkokaupan logistiikkaratkaisut sekä esimerkiksi alkoholin maahantuontia palvelevan verottoman varastoinnin.

Vuonna 2023 Turun Vapaavarasto panostaa sisäisen laatunsa ja prosessien edelleen kehittämiseen. Viime vuosien investointiohjelman ansiosta yhtiön järjestelmät ja rakenteet ovat erinomaisessa kunnossa, mikä mahdollistaa keskittymisen toiminnan hiomiseen asiakkaiden eduksi.

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen