Turun Satama saa kiitosta joustavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä

Viime vuoden lopulla Eezy Flown kanssa toteutettuun asiakaskyselyymme vastasi 66 asiakasta ja yhteistyökumppaniamme.

Ajassa

Asiakaskyselun tavoitteena oli muun muassa tunnistaa vahvuudet ja kehittämisalueet asiakaskokemuksessa sekä mahdollistaa asiakkaille yhteistyön kehitys mielipiteiden ja näkemysten esilletuomisen kautta.

Merkittävin lisäarvo, jonka asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme kokevat saavamme meiltä on joustavuus – Satama koetaan hyvin yhteistyöhakuiseksi kumppaniksi, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Suositteluvalmius on korkein 2020-luvulla mitatuista, NPS-arvo oli 56 ja kasvusuuntainen kokonaistyytyväisyys oli 3,3 asteikolla 1–4 mitattuna. Kyselymme mukaan 65 % asiakkaistamme suosittelisi Turun Satamaa.

Kiitosta saivat edellisten vuosien tapaan Sataman palveluhalukkuus ja joustavuus sekä henkilöstön ammattitaito. Satamavalvonnan tarjoamat aluspalvelut nousivat listan kärkisijalle, 3,38 pisteellä (asteikko 1–4).

Vähemmän kiitosta keräsi palvelujen hinnat ja maksut, joka on ymmärrettävää viimeaikaisen, kireän taloudellisen tilanteen valossa.

Eniten kehittämistoiveita saivat kuljettajille tarjotut palvelut sekä varastosuojien kunto.

Asiakastyytyväisyystutkimukseen oli liitetty myös avoimia sanallisia vastausmahdollisuuksia, joihin saimme runsaasti erilaista tärkeää palautetta sekä kehittämiskohteistamme että onnistumisistamme. Avoimissa vastauksissa toistuu positiivisessa valossa joustavuus, asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Asiakkaat kokevat tulevansa vastaanotetuiksi ratkaisukeskeisesti ja ammattitaitoisesti.

Ympäristötietoisuus näkyy myös Sataman asiakaskyselyssä, lisää panostusta toivotaan vastuullisuuteen, etenkin ympäristöpuolella.

Miten tästä eteenpäin?

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastauksista saimme arvokasta tietoa liiketoimintamme kehittämiseksi.  Tavoitteenamme on kaikin mahdollisin toimin varmistaa, että sataman ja sen toimijoiden toimintaedellytykset varmistetaan myös tulevissa muutoksissa. Tulemme tarkastelemaan esille tulleita kehittämiskohteita, esimerkiksi kuljettajien palveluiden parantamista yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Lisäksi tavoitteenamme on jatkaa ja vahvistaa arvojemme mukaista toimintaa ja vahvuuksiamme. Meistä on tärkeää, että voimme edelleen palvella asiakkaitamme luotettavasti ja ammattitaidolla. Uskomme vahvasti siihen, että vetovoimaiset yhteydet rakennetaan joustavalla yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa.

Teksti: Aija Kallio