Henkilöstölle kiitosta asiakastyytyväisyydestä

Turun Sataman palvelukyky perustuu osaavien ihmisten panokseen organisaation kaikilla tasoilla. Osaamisen kehittämisen rinnalla Sataman henkilöstöstrategiassa korostuvat työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sekä työyhteisön avoimuus ja luottamus.

Ajassa

Hyvän asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden varmistaa koko henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Tämä näkyy myös vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jonka arvosana on vuoden aikana noussut merkittävästi. Jopa yli 91 prosenttia vastaajista kokee, että Turun Satamassa asiat hoidetaan ammattitaidolla ja palveluasenteella.

Vuoden 2021 aikana Turun Satamassa käynnistettiin yrityskulttuurin muutosmatka, joka valmistaa henkilöstöä vastaamaan tulevaisuuden satamatoiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tavoitteiden asettamisen jälkeen vuorossa on käytännön tekeminen, jolla trimmataan sekä toimintaprosesseja että henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden Sataman tarpeisiin. Kulttuuristrategian muutos koskee kaikkia ja ulottuu johtamisen kehittämisestä asiantuntijuuden ja osaamisen monipuolistamiseen.

Muutosmatkan osana saatettiin päätökseen Turun Sataman organisaatiouudistus. Uudistuksessa yhdistettiin Sataman aluspalvelut sekä kunnossapitopalvelut yhdeksi yksiköksi sataman operatiivisten palvelujen alle. Uudistuksen yhteydessä tehtiin myös rekrytointeja vahvistamaan sataman asiantuntijaorganisaatiota sekä vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin. Henkilöstön koulutusta varten kehitettiin uusi oppimisalusta, joka mahdollistaa muun muassa verkkokoulutukset.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa korostui edelleen koronapandemian vaikutusten minimoiminen. Henkilöstö työskenteli vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan etänä ja aluspalvelujen terveysturvallisuutta parannettiin työvuorojärjestelyillä. Henkilökuntaa kannustettiin myös ottamaan koronarokotukset sekä käymään testeissä tarpeen mukaan. Osana yrityskulttuuria tukevia toimintoja, toteutettiin myös pitkäjänteisesti vaikuttavia hyvinvointiratkaisuja. Esimerkkinä näistä otettiin käyttöön uusi varhaisen välittämisen malli, jonka tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta ja johtamistyötä.

Henkilöstön motivointia ja sitoutumista Turun Satama vahvistaa monipuolisilla henkilökuntaeduilla. Erilaisten työsuhde-etujen sekä työterveyshuoltoa täydentävän terveysvakuutuksen lisäksi käytössä on koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä.

Järjestelmä rakentuu kolmesta osasta, jotka ovat tulostavoitteen saavuttaminen, asiakastyytyväisyys ja työtapaturmien määrä.

Turun Satama Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 53 työntekijää. Vuoden lopussa emoyhtiön palveluksessa oli yhteensä 52 vakituista henkilöä. Vuonna 2021 satamayhtiöstä jäi eläkkeelle neljä henkilöä. Koko satamakonsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 70 työntekijää. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 69 vakituista henkilöä.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Robert Seger