Koko organisaation osaaminen yrityskulttuurin ytimessä

Turun Satama on palveluyritys, jonka menestys perustuu henkilöstön ammattitaidon tuomaan palvelukykyyn sekä palveluhaluun. Vuonna 2022 toteutettu asiakastutkimus vahvistaa myös asiakkaiden nostavan nämä tärkeimmiksi tekijöiksi asiakastyytyväisyyden osalta.

Ajassa

Tutkimuksessa eniten kiitosta saivat henkilöstön ammattitaito, palveluhalukkuus ja joustavuus. Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä erityisesti aluspalveluiden, markkinoinnin ja viestinnän sekä Sataman johdon kanssa. Kokonaistyytyväisuus Turun Sataman toimintaan on korkealla tasolla jopa 94 prosenttia vastaajista antaa hyvän arvosanan yhteistyön sujumisesta. Kiitos tutkimuksen tuloksista kuuluu koko henkilökunnalle.

Turun Satamassa vuonna 2021 käynnistetty yrityskulttuurin muutosmatka eteni käytännön toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on tehostaa toimintaprosesseja sekä vahvistaa henkilöstön osaamista vastaamaan tulevaisuuden Sataman tarpeisiin. Kulttuuristrategia muutos ulottuu johtamisen kehittämisestä asiantuntijuuden ja käytännön osaamisen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. Välineinä tässä ovat toimineet myös henkilöstön kanssa käydyt kehityskeskustelut sekä koulutukset, mukaan lukien operatiivisen osaston suorittama vesityökorttikoulutus.

Muutosmatkaan liittyy myös vuoden 2022 alusta voimaan astunut organisaatiorakenne, jossa Sataman aluspalvelut ja kunnossapitopalvelut yhdistettiin yhdeksi yksiköksi Sataman operatiivisten palvelujen alle. Muutoksen tavoitteena on tiivistää ja vahvistaa sisäistä yhteistyötä ja samalla lisätä asiakaspalvelun joustavuutta. Samaan aikaan kunnossapidossa siirryttiin kahteen työvuoroon. Vuoden aikana käyttöön otettiin myös uusi henkilöstöhallinnon järjestelmä sekä uusi sisäinen viestintäkanava.

Osaamisen kehittämisen rinnalla Sataman henkilöstöpolitiikan painopisteisiin kuuluu henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Sataman työterveyskumppanina aloitti vuoden alussa Mehiläinen, jonka kanssa tehty sopimus on tavanomaista kattavampi sisältäen uuten etuna korvausta myös hammashoidosta. Muista henkilöstöeduista keskeisiä ovat liikunta- ja kulttuurietu, Föli-työmatkakortit ja työsuhdepolkupyörät, jotka on otettu hyvin vastaan. TYKY-toiminta käynnistyi uudelleen pandemiatilanteen rauhoituttua ja henkilökunnalle järjestettiin muun muassa kaksi henkilöstöristeilyä, joiden tavoitteena oli tarjota sekä virikettä että vahvistaa ihmisten yhteishenkeä.

Liikevaihto/henkilö, eur

Turun Satama Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 53 työntekijää. Vuoden lopussa emoyhtiön palveluksessa oli 48 henkilöä, joista noin puolet Sataman hallinnossa. Loppuvuonna 2022 Satamassa pidettiin muutosneuvottelut, joiden syynä oli Tallink Siljan yhden aluksen poistuminen liikenteestä. Neuvottelut olivat osa kustannussäästöpakettia uudessa tilanteessa, jossa Sataman taloudelle tärkeä Ruotsin liikenne väheni 25 prosenttia. Muutosneuvottelujen vaikutuksena Sataman hallinto-organisaatiota kevennettiin tammikuussa 2023 viidellä henkilöllä. Vuoden aikana satamayhtiöstä jäi eläkkeelle 4 henkilöä. Koko satamakonsernin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 67 vakituista henkilöä.

Henkilöstö, henkilöä

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jouni Saaristo