Varautuminen varmistaa toiminnan myös poikkeusoloissa

Suomen ulkomaankaupasta noin 90 prosenttia kulkee meriteitse. Meriteiden merkitys korostuu vielä vahvemmin poikkeustilanteissa, jolloin liikenteen ja logistiikan toimivuuden varassa on pääosin koko Suomen huoltovarmuus.

– Luotettava toimintakyky poikkeusaikoina luo kilpailuetua Turun Satamalle, vakuuttavat toimitusjohtaja Erik Söderholm ja operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo.
Liikenne ja logistiikka

Turun satama on määritelty huoltovarmuuskriittiseksi satamaksi, mikä edellyttää satamalta korkeaa varautumistasoa erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valmiusohjelma ohjaa varautumista

– Turun satamassa on valmistauduttu jo pitkään erilaisten poikkeustilanteiden ehkäisemiseen ja niiden aikaiseen toimintaan. Tätä varten satamassa on laadittu selkeät valmiussuunnitelmat, jotka niveltyvät yhteen sataman omien ja merenkulun kansainvälisen ISPS-koodin määrittelemien turvallisuusohjelmien kanssa. Valmiussuunnitelmiin liittyy aina myös toipumissuunnitelma. Sen tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan palautuminen normaaliksi mahdollisimman nopeasti poikkeustilanteen mentyä ohi. Varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät ohjelmat on auditoitu ja ne tarkastetaan säännöllisesti, avaa aihetta Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

– Satamassa on selkeät valmiussuunnitelmat poikkeustilanteiden ehkäisemiseen, sanoo Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderhom.

Juuri nyt ajankohtaisia aiheita niin Turussa kuin muissa satamissa ovat muun muassa sataman sähkönsaannin varmistaminen sekä kyberturvallisuuteen ja hybridivaikuttamiseen liittyvät kysymykset. Erilaisiin riskiskenaarioihin varaudutaan myös selvittämällä digitalisaation hyödyntämistä esimerkiksi luvattomien matkustajien ja vaarallisten tavaroiden kauttakulun estämiseksi. Satama-alue on sisäministeriön asetuksen mukainen liikkumis- ja oleskelurajoittualue, joka mahdollistaa satamalle tavallista laajemmat oikeudet taata turvallisuus.

Yhteistyöllä tärkeä rooli toiminnassa

Valmiuksia vastata poikkeusaikojen haasteisiin kehitetään yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Turun Satama on mukana myös Huoltovarmuuskeskuksen Satamapoolissa, joka tukee huoltovarmuuskriittisten satamien varautumista.

– Yhteistyön muotoihin kuuluvat sekä erilaiset harjoitukset että yhdessä tehtävät selvitykset ja suunnitelmat. Viimeisin suuri valmiusharjoitus tapahtui syyskuussa, jolloin satama osallistui koko Varsinais-Suomen kattaneeseen Aurora22-harjoitukseen. Harjoitusten avulla kehitetään eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa, tiedon kulkua osallistujien välillä ja poikkeusaikojen johtamista, kertoo harjoitusten tavoitteista Turun Satama Oy:n operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo. Samalla harjoitukset kehittävät eri toimijoiden välisiä suhteita myös henkilötasolla, millä on suuri merkitys poikkeustilanteiden yhteydenpitoa ajatellen. Kansallisten verkostojen lisäksi satama toimii myös kansainvälisissä verkostoissa.

– Valmiuksia vastata poikkeusaikojen haasteisiin kehitetään yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa, kertoo operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo.
Henkilöstö ja organisaatio avainasemassa

Ammattitaitoinen, osaava ja luotettava henkilöstö on avainroolissa myös varautumisessa. Turun Sataman koko organisaatio on koulutettu ja sitoutettu sen mukaiseen toimintaan. Varautumisen vaatimukset on huomioitu niin, että toiminta on turvattua myös poikkeusoloissa.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki