Horisontissa jo lupaus paremmista ajoista

Vuosi 2021 oli jo toinen koronapandemian sävyttämä vuosi. Vaikka vuoden 2020 alussa iskenyt pandemia osoitti välillä hiipumisen merkkejä, tekivät uusien virusmuotojen nostamat tartuntamäärät rajoitusten jatkamisen ja osin kiristämisenkin edelleen tarpeelliseksi. Kokonaisuutena vuodesta 2021 muodostui Turun Satamalle tilanteeseen nähden kuitenkin erittäin tyydyttävä.

Puheenvuoro
Liikenteen kehitys odotusten mukaista

Tavaraliikenteen rooli oli edelleen vahva ja siinä Turun satamassa onnistuttiin pitämään yllä viimevuotisen kasvun kautta saavutettu hyvä taso. Rahtia Turun sataman kautta kulki tavoitteen mukainen 2,4 miljoonaa tonnia, joka jakautui lähes puoliksi tuonnin ja viennin kesken. Viennin määrässä oli hienoista kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tavaraliikenteen hyvää tulosta edesauttoivat edelleen Tallink Siljan ja Viking Linen Skandinavian liikenteen keskittyminen Turkuun sekä Huoltovarmuuskeskuksen tuki tavaraliikenteen turvaamiseksi.

Rajoitusten vaikutus näkyi edelleen laivamatkustajien määrässä, joskin vuoden 2020 lukemista noustiin selkeästi ylöspäin. Vuoden 2021 aikana matkustajia Turun sataman kautta kulki noin 1,4 miljoonaa, kun vuotta aiemmin yllettiin vain 1,0 miljoonaan matkustajaan. Parhaina kuukausina matkustajamäärät nousivat kuitenkin jo lähelle normaalilukemia, kun esimerkiksi heinäkuussa Turun reiteillä matkusti noin 250 000 ihmistä.

Lämpimät kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta

Vuoteen 2021 lähdettäessä tuskin monikaan arvasi haasteellisen tilanteen jatkuvan edelleen. Turun Sataman organisaatio otti kuitenkin poikkeustilanteen haltuunsa osoittaen vahvaa osaamista ja aitoa palveluhalua. Siitä lämpimät kiitokset jokaiselle yhdessä ja erikseen. Yhtä lailla suuret kiitokset kuuluvat kaikille Sataman asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille sujuvasta, avoimesta ja luottamuksellisesta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa kohti valoisempia aikoja.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Kuva: Markku Koivumäki