Puhtaamman Itämeren puolesta

Turussa on hyvät valmiudet laivojen jäteveden tyhjennykseen. Meriaura on tehnyt päätöksen jättää septit satamiin, aina kun mahdollista.

Ympäristö ja turvallisuus

Satamamestari Teemu Aaltosen mukaan Turun satamassa on kaksi viemärikaivoa, joihin jätevedet eli septi voidaan johtaa suoraan laivasta. Pienemmät laivat voivat hyödyntää lisäksi tankkiautoa, joka siirtää jätevedet laitureista hieman sivummalla sijaitsevaan kaivoon.

– Kummassakin tapauksessa septit ohjautuvat Turun kaupungin viemäri- ja puhdistuslinjastolle.

Palvelu ei maksa varustamoille erikseen, vaan se on mukana satamamaksussa.

– Haluamme kantaa osaltamme vastuuta Itämeren tilasta ja auttaa myös asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisesti.

Säännösten mukaan laivojen käsittelemätön jätevesi voidaan purkaa mereen, mikäli rantaan on vähintään kaksitoista merimailia; käsitellyn jäteveden kohdalla riittää kolme merimailia. Laivan nopeuden pitää olla vähintään neljä solmua. Laivoissa on omat puhdistusjärjestelmät, jotka eivät kuitenkaan poista jätevedestä rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita.

Risteilijällä voi olla 200 kuutiota jätevettä

Septipalveluiden merkitys korostuu erityisesti suurten laivojen kohdalla.

– Tämän hetken tietojen mukaan Turkuun tulee vuonna 2022 ainakin kymmenen isoa risteilijää. Yhdessä risteilijässä voi olla jopa 100–200 kuutiota jätevettä, Aaltonen laskeskelee.

Hän huomauttaa, että Turun sataman kapasiteetin lisäksi ruotsinlaivoilla on omat jätevesilinjastonsa, joista Viking Line ja Tallinkin Silja huolehtivat itse.

– Myös rahtilaivat käyttävät nykyään kiitettävästi septipalveluitamme, hän lisää.

Meriaura näyttää mallia

Meriaura-varustamo on tehnyt periaatepäätöksen tyhjentää septi satamassa, aina kun mahdollista.

– Kannamme huolta meren ja ympäristön tilasta. Haluamme näyttää esimerkkiä myös muille varustamoille, Meriauran vastuullisuusasiantuntija Mia Hytti kertoo.

Hän kuvailee, että Turussa ja esimerkiksi Helsingissä käytössä oleva ratkaisu, jossa septin purkaminen onnistuu suoraan viemärilinjastoon, on varustamon kannalta suorastaan luksusta.

– Laivat ovat nykyään satamassa vain lyhyen aikaa. Kun jätevedet päästään purkamaan laivasta suoraan viemärilinjastoon, niin paikalle ei tarvitse odottaa säiliöautoja. Toivottavasti vastaavat palvelut yleistyvät myös muissa satamissa.

Etelässä on kirittävää

Vaikkapa eteläisessä Euroopassa tilanne on aivan toinen: septin tyhjennys satamaan voi olla hyvin hankalaa.

– Etelä-Euroopassa satamanviranomaiset eivät välttämättä oikein edes ymmärrä mitä oikein haluamme. Septin käsittely voi olla myös todella kallista.

Hytti miettii, että merenkulkuala on konservatiivinen ja asiat tehdään helposti niin, kuin ne on totuttu tekemään. Aina kyse ei ole kuitenkaan vain asenteista.

– Varsinkin vanhemmissa laivoissa septitankit saattavat olla niin pieniä ja täyttyä niin nopeasti, että niitä voi olla välillä pakko tyhjentää merellä. Vanhojen laivojen modifiointi on kallista. Siksikin olisi erittäin tärkeää, että tyhjennys onnistuisi joka satamassa.

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Ilari Välimäki ja Meriaura / Esko Pettay