Ympäristövastuu on yhteinen asiamme

Ympäristötyönsä tavoitteita Turun Satama edistää myös osallistumalla lukuisiin ympäristöasiat huomioiviin yhteistyöhankkeisiin.

Ympäristö ja turvallisuus

Tällä hetkellä ajankohtainen on vuoden 2017 alussa käynnistynyt ja vuoden 2021 loppuun asti kestävä NextGen Link -hanke. Projektin tärkeimmät ympäristötavoitteet ovat meriliikenteen kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden lisääminen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysynnän edistäminen Itämeren alueella. Projektissa ovat mukana Suomesta Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta.

Turun Satama on mukana myös Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämässä Itämerihaasteessa. Jo yksitoista vuotta sitten aloitettu Itämerihaaste jatkuu uudella viisivuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla 2019–2023. Turun Sataman toimenpiteet uudella kaudella sisältävät muun muassa matkustaja-alusten jätehuollon edelleen kehittämisen sekä hiilineutraalin satamatoiminnan ilmastosuunnitelman edistämisen.

TEKSTI: Kari Ahonen
KUVA: Jarmo Piironen

Lue koko ympäristöraportti 2020 (pdf).