Korona teki Ruotsin reitistä väliaikaisesti vain rahtilinjan

Turun ja Ruotsin välisessä liikenteessä toimivat varustamot joutuivat muun Suomen kanssa kohtaamaan koronapandemian vaikutukset keväällä. Jo maaliskuussa alkaneen koronavirusepidemian torjuntatoimet pysäyttivät matkustajaliikenteen maiden välillä käytännössä kokonaan. Rahtiliikenne sai jatkua, koska merikuljetukset ovat avainasemassa Suomen huoltovarmuuden takaamiseksi.

Liikenne ja logistiikka

Koska pelkkä rahdin kuljettaminen ei kata alusten liikennöinnin kustannuksia päätti Suomen Huoltovarmuuskeskus tukitoimista, joilla rahtiliikenteen jatkuminen turvattiin. Sen ansiosta sekä Tallink Siljan että Viking Linen Turun ja Tukholman välinen rahtiliikenne on jatkunut koko kevään ajan lähes ennallaan.

Kuljetusten kysyntä ja volyymit korkealla

– Heti rajoitusten tultua voimaan vaihdoimme aluksi Ruotsin pään satamamme Kapellskäriin ja siirryimme pelkkiin iltalähtöihin. Hyvin pian huomasimme kuitenkin rahtiliikenteen kysynnän edellyttävän täyttä kapasiteettia ja palasimme normaalireitille sekä kahden lähdön päivärytmiin. Vaikka molempien alustemme koko autokansikapasiteetti on nyt pelkästään rahtiliikenteen käytössä, niin paikat ovat olleet jatkuvasti lähes täyteen buukattuja. Kysyntää on ollut jopa enemmän kuin odotimme, kertoo Tallink Siljan myyntipäällikkö Marina Hasselblatt.

Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen

Viking Line on liikennöinyt jatkuvasti normaalien aikataulujen mukaisesti kahdella aluksella. Ainoa reittimuutos koski Ahvenanmaata, jossa poikettiin Långnäsin satamassa Maarianhaminan sijasta. Tutulle Maarianhaminen reitille palattiin 28. toukokuuta alkaen.
– Turun linjamme rahtiliikenteen volyymikehitys on ollut positiivinen myös korona-aikana. Autokansien kapasiteetti on hyvässä käytössä ja itse asiassa tarvetta olisi isommillekin autokansille. Olemme kuitenkin onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme heidän odotustensa mukaisesti, pitkäjänteisestä palvelusta kiinni pitäen. Siitä kertoo myös positiivinen palaute poikkeusaikojenkin sujuvasta asiakaspalvelusta, sanoo Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen.

Kuljetetut rahtilajit samoja kuin ennen koronaa

Kuljetetun rahdin seuranta ei ole tuottanut erityisiä yllätyksiä. Tavaravirrat ovat olleet tasaisia molempiin suuntiin eikä tuoteryhmissäkään ole todettu muutoksia.
– Huoltovarmuuskeskuksen tärkeinä pitämien elintarvike- ja lääkekuljetusten priorisointi on sujunut ongelmitta ja tilaa on tarvittaessa löytynyt.  Alkuvaiheessa niitä oli runsaammin asiakkaiden täydentäessä varastojaan, mutta nyttemmin niiden osuus on tasoittunut. Kulutushyödykkeitä ja postilähetyksiä kulkee eniten, teollisuuden rahtia ehkä hiukan normaalia vähemmän, Marina Hasselblatt listaa Tallink Siljan osalta.

Viking Linella rahtien sisältöä ei seurata muuten kuin luokiteltujen aineiden osalta. Siksi myös Harri Tamminen uskoo kuljetettujen tavaroiden olevan pääosin samoja kuin ennen koronaa.
– Verkkokaupan kuljetusten voi arvioida lisääntyneen, koska monien kansainvälisesti merkittävien tuotteiden ja toimittajien keskusvarastot sijaitsevat Skandinaviassa. Turun ja Tukholman välisen reitin luotettavat, tiheäksi aikataulutetut kuljetukset täyttävät erinomaisesti verkkokaupan kuljetustarpeet, mikä toki on nähty jo ennen koronan aikaansaamaa verkkokaupan vahvaa kasvua, Harri Tamminen muistuttaa.

Lähtöselvityksiin ja alusten palveluihin muutoksia

Matkustajaliikenteen loppuminen muutti myös satamajärjestelyjä. Tallink Siljan matkustajaterminaali suljettiin ja Viking Linellä toimittiin supistetuilla aikatauluilla satunnaisia matkustajia varten. Rahtiliikenteen lähtöselvityspisteissä huomioitiin koronarajoitukset huolehtimalla turvaväleistä ja hygieniasta. Fyysisten kontaktien välttämisellä pienennetään tartuntariskejä ja varmistetaan sekä rahtiliikenteen kuljettajien että varustamojen henkilökunnan turvallisuus.

Tallink Siljan myyntipäällikkö Marina Hasselblatt

Rajoitusten tuomat muutokset näkyvät aluksillakin. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet ravintolapalveluissa, joissa on luovuttu kokonaan buffet-tyyppisistä ruokailuista. Tallink Siljalla on otettu käyttöön myös tavallisesta poikkeavat hyttijärjestelyt.
– Tällä hetkellä käytössä on molemmilla aluksillamme vain yksi ravintola. Alkuruoat tarjoilemme valmiiksi pakattuina annoksina ja pääruoat tuodaan asiakkaille pöytiin tarjoiltuna. Asiakkaat eivät ota mitään omin käsin ja hygieniaa on tehostettu myös tarjoamalla käsienpesumahdollisuus ennen ja jälkeen ruokailun. Lisäksi kuljettajilla on käytössä eri hytit Turusta Tukholmaan ja Tukholmasta Turkuun, mikä antaa lisäaikaa tehostettuun siivoukseen, Marina Hasselblatt toteaa.

Viking Linen aluksissa ravintolapalveluissa on siirrytty samaan malliin kuin maissa, eli takeaway-ruokailuun. Alusten cafeteriat tarjoavat hyvin tehtyä ravintolaruokaa mukaan otettavina annoksina, jotka asiakkaat voivat nauttia joko hyteissään tai ravintoloiden pöydissä turvavälit huomioiden. Malli on osoittautunut toimivaksi ja kuljettajat ovat olleet muutenkin tyytyväisiä poikkeusajan järjestelyjen sujuvuuteen ja palveluun aluksilla.
– Kuljettajilta tulleiden viestien mukaan laivamatkan tuoma lepotauko on ollut koronan aikaan jopa tärkeämpi kuin ennen. Kun maissa olevia raskaan liikenteen taukopaikkoja on suljettu, niin oman hytin tarjoama lepo ja mahdollisuus suihkussa käyntiin ovat tervetulleita ajomatkan jälkeen. Tehostettua siivousta myös Viking Linen aluksilla helpottaa eri hyttien käyttö molempiin suuntiin, Harri Tamminen sanoo.

Rahtiliikenne etusijalla rajoitusten vielä jatkuessa

Sekä Marina Hasselblatt että Harri Tamminen kertovat asiakkaiden suhtautuneen hyvin poikkeustilanteen sanelemiin vaatimuksiin ja rajoituksiin. ”Samassa veneessä ollaan” -hengessä toimitaan läpi koko kuljetusketjun, rahdin tilaajista kuljettajiin. Vaikka matkustusrajoituksia on jo ryhdytty asteittain purkamaan, niin liikenne jatkuu toistaiseksi edelleen rahdin ehdoilla, molemmat vakuuttavat.

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen ja Markku Koivumäki