Junaillaan yhdessä kumipyörät kiskoille

Suomen teillä rullaa päivittäin tuhansia rekkoja vieden ja tuoden tavaraa satamiin ja satamista. Elinkeinoelämän kuljetuksia tarvitaan, jotta teollisuuden ja kaupan pyörät pysyvät toiminnassa, mutta mitäpä jos kumipyörien sijasta tavarat kulkisivatkin pääosan matkasta kiskoilla?

Puheenvuoro

Intermodaaliset kuljetukset eli rekka-autoilla lastatut junat ovat tuttu näky Keski-Euroopassa matkaaville. Suomessa viimeiset rekkajunat kulkivat kiskoilla kuutisen vuotta sitten, kun VR lopetti rekkojen kuljetuksen Pasilasta Ouluun. Nyt tilausta toiminnan uudelleen aloittamiselle olisi monestakin syystä. Päällimmäisinä niistä nousevat esiin Suomen jo aiemmin erittäin tiukkojen päästövähennystavoitteiden kiristyminen edelleen sekä pula raskaan liikenteen ammattikuljettajista. Rekkojen, irtoperien ja konttien kuljettaminen junalla leikkaisi merkittävästi päästöjä tavarayksikköä kohden, vähentäisi kuljettajien tarvetta ja helpottaisi lepoaikasäännösten sovittamista kuljettajien työaikoihin. Myös liikenneturvallisuus paranisi, erityisesti talviaikaan.

Turun Satamalla on erinomaiset valmiudet käynnistää yhdistetyt kuljetukset nopeallakin aikataululla. Entisenä junalauttasatamana Pansion ro-ro-satama tarjoaa täydet raidevalmiudet sekä yhteyden pääradan liikenteeseen. Optimaalinen reitti intermodaalisille kuljetuksille on Turku–Oulu, joka 650 kilometriä pitkänä muodostaisi kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon maantiekuljetuksille. Uusia investointejakaan ei tarvittaisi, sillä aiemmin pullonkaulana ollut Pohjanmaan rataosuus on juuri kunnostettu kapasiteetiltaan riittäväksi ja VR:llä on valmis kuljetuskalusto olemassa. Molemmissa päissä on myös yhdistettyjen kuljetusten terminaalit, missä lastaukset ja purkaukset tapahtuvat nopeasti ja tehokkaasti.

Intermodaalisten kuljetusten käynnistämiseksi Turun Satama käykin jatkuvasti keskusteluja sekä VR:n, varustamojen että kuljetusyrittäjien kanssa. Tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu, jossa eri osapuolet sitoutuvat raideyhteyden jatkuvaan käyttöön, jolloin saavutetaan paras mahdollinen kustannustehokkuus. Turun Satamalla on valmius reagoida nopeasti toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutosten antamiin mahdollisuuksiin sataman kautta kulkevan tavaraliikenteen siirtämiseksi kiskoille. Uskomme, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa löydämme ratkaisun, jossa yhdistyvät liiketaloudellinen kannattavuus ja ympäristövastuullisuus.

Jaakko Nirhamo
myyntijohtaja
Turun Satama Oy