Letkassa tulevaisuuteen

Suomessa testataan tulevaisuuden liikennemuotoja. Kun rekat ajavat letkassa, kuljetusten hiilijalanjälki pienenee. Automaation odotetaan lisäävän myös turvallisuutta.

Liikenne ja logistiikka

Letka-ajossa eli platooningissa kaksi tai useampi rekkaa etenee jonossa. Autot ovat sähköisesti yhteydessä, minkä takia ne voivat esimerkiksi ajaa tavallista lähempänä toisiaan. Kun letkan ensimmäinen rekka jarruttaa, niin samalla hetkellä myös jonossa seuraavana tulevat autot jarruttavat automaattisesti.

Scanian tuotepäällikkö Mika Jukkara kertoo, että letka-ajokokeiluissa ollaan nykyään suurin piirtein tällä asteella.

– Tavoitteena on, että tulevaisuudessa automaation määrää pystyttäisiin asteittain kasvattamaan. Tärkeä askel tulee olemaan esimerkiksi se, kun myös letkassa taaempana tulevien autojen ohjaus sujuu pääsääntöisesti automaattisesti. Tällöin niiden kuljettajat lähinnä valvoisivat ajamista ja tarttuisivat rattiin vain tarvittaessa.

Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että autot liikkuisivat täysin ilman kuljettajia – vaikkapa lastauspaikan ja sataman väliä.

– Siihen ei kuitenkaan päästä kovin nopeasti. Minun arvioni on, että se vaatii vielä kymmeniä vuosia ja tulee tapahtumaan vain tietyillä tieosuuksilla tai alueilla sekä sääolosuhteiden niin salliessa. Itsestään liikkuvia ajoneuvoja tultaneen näkemään ensiksi satamien, tehdasalueiden ja avokaivosten tapaisilla suljetuilla alueilla.

Muuttolintujen malliin

Letka-ajolla on vahvoja valtteja. Se lisää esimerkiksi kuljetusten tehokkuutta ja pienentää niiden hiilijalanjälkeä. Jonomuodostelmassa autojen ilmanvastus vähenee – tai jonon vetäjällä se on tavanomainen, mutta ”imussa” tulevilla normaalia pienempi. Perusperiaate on täsmälleen sama kun vaikkapa muodostelmissa matkaa taittavilla muuttolinnuilla.

– Letka-ajossa polttoaineen kulutus pienenee jopa 10–15 prosenttia. Lisäksi odotuksena on, että automaation kasvaessa myös turvallisuus lisääntyy.

Autot pidempään liikkeellä

Scanian markkinointipäällikkö Olli Heikkinen muistuttaa, että nykyisin kuljettajan päivittäiset ajoajat ovat tarkkaan määriteltyjä.

– Mikäli ajaminen muuttuukin ajamisen valvomiseksi, tämä voi tuoda alalle lisää joustoa ja tehostaa kuljetusliikkeiden toimintaa. Käytännössä autot voisivat olla vuorokauden aikana pidempään liikkeellä. Tämä vaatisi kuitenkin lainsäädännön muuttamista koko EU:n tasolla, Heikkinen huomauttaa.

Kokemuksia jatkokehitystä ja lainsäädäntöä varten

Letka-ajoa kehitetään tällä hetkellä ympäri maailmaa. Myös Scania testaa alan tekniikkaa yhteistyössä Ahola Transportin kanssa.

– Ideana on kerätä kokemuksia jatkokehitystä varten. Erilaisten kokeilujen avulla saadaan tietoa myös siitä, mihin suuntaan vaikkapa tieliikenne- ja työaikalainsäädäntöä olisi syytä kehittää, Jukkara kertoo.

Eri autovalmistajat tekevät kehitystyötä myös yhdessä. Tavoitteena on avoin järjestelmä, jossa rekat voisivat muodostaa maanteillä liikkuessaan letkoja myös ex tempore, automalleista ja liikennöitsijöistä riippumatta.

Vaan miten pääsen ohittamaan?

Mutta ainakin yksi asia on vielä selvittämättä. Miten ihmeessä pystyn ohittamaan henkilöautollani jopa monta sataa metriä pitkän rekkajonon?

– Ainakin alkuvaiheessa letka-ajoja tullaan tekemään vain moottoriteillä, joten ohitukseen on vapaana toinen kaista, Jukkara kertoo.

Henkilöautot voivat mennä väliaikaisesti myös rekkojen väliin, vaikka se ei letka-ajon kannalta ideaalia olekaan.

– Myöhemmin, mikäli letka-ajoa tullaan laajentamaan muille teille, se vaatii uudenlaisia panostuksia tieinfraan. Kymmenien vuosien kuluttua liikenne tulee varmasti joka tapauksessa olemaan aika erilaista mitä nykyään, Jukkara pohtii.

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Matti Välimäki ja Scania