Riskienhallinnalla varmistetaan toiminnan jatkuvuus

Vuosikertomus

Turun Sataman riskienhallinta tukee yhtiön strategisten ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa toimintojen jatkuvuuden myös muuttuvissa olosuhteissa. Riskienhallinnan lähtökohtana on erilaisten ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen. Riskien tunnistaminen perustuu järjestelmälliseen menetelmään ja on osa toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Riskienhallinnan vastuut ja menettelytavat on määritelty sataman toimintajärjestelmässä.

Riskienhallinnan tärkeimpiä̈ tavoitteita ovat sataman laivaliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja satamatoiminnan tarpeiden turvaaminen kaupunkikehityksessä. Erilaiset laivaliikenteen rajoitukset esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyen ja uusien asuntoalueiden rakentaminen sataman läheisyyteen voivat vaikuttaa kielteisesti sataman toimintaedellytyksiin. Satamatoiminnan suuri merkitys kaupungille niin konkreettisesti kuin mielikuvallisesti vähentää kaupunkisuunnittelusta koituvia riskejä ja laivaliikenteen ympäristöystävällisyyden jatkuva kehitys puolustaa sataman asemaa merikaupunki Turun sydämessä.

Taloudellisesta näkökulmasta Turun Satama Oy:n liiketoiminta on pysynyt vakaana myös viime vuosien poikkeuksellisina aikoina. Vuoden 2024 merkittävimmät riskit muodostuvat edelleen Ukrainan sodan seurauksista sekä korkotason vaihtelusta, joka voi vaikuttaa esimerkiksi sataman investointien etenemiseen.

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan yhtiön hallitukselle tilikauden aikana kuukausittain sekä Turun kaupungin konsernijaokselle ja valvontavastuuhenkilöille tilikauden aikana, kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen