Mukana Itämeren pelastusjoukoissa

Turun Satama ja John Nurmisen Säätiö laajentavat yhteistyötään Itämeren suojelemiseksi.

Ajassa

Turun Satama liittyi vuonna 2023 John Nurmisen Säätiön Itämeren pelastusjoukkoihin. Nyt yhteistyö vakiinnutetaan ja satama lisää tukeaan säätiölle.

– Turun satama sijaitsee ainutlaatuisen saariston sydämessä. Huomioimme ympäristön kaikessa omassa toiminnassamme, mutta koska meillä on siihen mahdollisuus, haluamme tehdä vielä enemmän. Haluamme osallistua laajemmin Itämeren suojeluun ja innostaa siihen myös muita, Turun Sataman markkinointi- ja viestintäjohtaja Marjo Saviranta kertoo.

Hän mainitsee, että säätiö valikoitui sataman yhteistyökumppaniksi pitkäjänteisen ja hyvin konkreettisen suojelutyönsä ansiosta.

John Nurmisen säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa muun muassa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta sekä ympäristöriskejä. Se on myös palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottajana. Säätiön yhtenä tavoitteena on vahvistaa ihmisen suhdetta mereen.

Peltojen kipsikäsittelyjä, lannan kierrätystä ja rantaruovikkojen niittoa

John Nurmisen Säätiön viestintäpäällikkö Johanna Suni kertoo, että säätiö pyrkii ehkäisemään Itämeren rehevöitymistä muun muassa edistämällä peltojen kipsikäsittelyjä sekä kehittämällä lannan kierrätystä

– Kipsikäsittelyissä pelloille levitetty kipsi tehostaa fosforin sitoutumista maahan ja estää sitä kulkeutumasta mereen. Lannan kierrätyksessä ideana on etsiä keinoja, miten huuhtoutumisvaarassa oleva lanta voitaisiin kuljettaa eläintiloilta kätevästi sitä tarvitseville kasvitiloille, hän mainitsee ja lisää, että pohjoisessa Suomessa etsitään ratkaisuja myös metsätalouden ravinnevalumien ehkäisemiseen.

Säätiöllä on myös hankkeita, joissa niitetään rantojen rehevöityneitä ruovikkoja – ja yritetään löytää niitetyille ruo’oille hyviä käyttökohteita.

– Lisäksi meillä on esimerkiksi yhdessä satamien kanssa toteutettavia hankkeita, joilla pyritään estämään haitallisten kemikaalien päätyminen Itämereen kemikaalitankkien pesun tai lannoitelaivojen lastinkäsittelyn yhteydessä.

Suni huomauttaa, että kemikaalihankkeet eivät ole ajankohtaisia Turussa, missä laivoissa kulkevat ennen kaikkea ihmiset ja tavarat.

Suunta voidaan muuttaa

Itämeren suojelukomissio HELCOM:in mukaan Itämeren tila on huolestuttava. Suni arvioi, että myös Suomen ympäristökeskuksen tulevassa raportissa päädytään samaan lopputulokseen.

– Ongelmana on erityisesti maa- ja metsätalouden ravinnekuormitus sekä meressä jo valmiiksi oleva kuormitus. Odotettavissa on, että ilmastonmuutos lisää osaltaan rehevöitymistä, kun merivesi lämpenee, meri ei välttämättä jäädy talvella ja huuhtoumia aiheuttavat rankkasateet yleistyvät.

Suni on kaikesta huolimatta optimisti. Hän korostaa, että erilaisten suojelutoimien ansiosta Suomenlahti on kirkastunut ja meren tila on hieman kohentunut.

– Suojelutoimia tarvitaan paljon ja nopeasti. Positiivista on, että tilanteen vakavuuteen on herätty ja Saaristomeren suojeleminen on mukana hallitusohjelmassakin, Johanna Suni toteaa.

– Itämeren tilan parantaminen vaatii paljon pitkäjänteistä työtä. Yhteisvoimin se on kuitenkin mahdollista, Marjo Saviranta huomauttaa.

 

Teksti: Matti Välimäki
Kuvat: Lasse Hendriks, Helmi Pörhölä / John Nurmisen Säätiö