Koko Satamakonserni teki hyvän tuloksen

Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on satamainfrastruktuurin ylläpito, sekä siihen liittyvä muu palvelu- ja vuokrausliiketoiminta.

Ajassa

Turun Satamakonserniin kuuluvat emoyhtiö Turun Satama Oy sekä sen tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy. Turun Vapaavarasto Oy on tuontiin ja vientiin erikoistunut varasto- ja logistiikkayritys, jonka koko alueella on tullivarasto I-status. Yhtiön toimialana on harjoittaa vapaavarastointiliikettä ja varastologistiikkaa.

Turun Satamakonsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 27,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoa kertyi 4,9 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat matkustajaliiketoiminnan palautuminen lähes pandemiaa edeltävälle tasolle ja logistiikan varastopalveluiden jatkunut hyvä kysyntä. Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna 24,4 miljoonaan euroon, missä kasvua oli vuoteen 2021 verrattuna 10,9 prosenttia. Tytäryhtiö Turun Vapaavaraston liikevaihto kasvoi investointien ja kehitystyön ansiosta 23,9 prosenttia lähes 3,5 miljoonaan euroon.

Liikevaihto ja liikevoitto, milj. euroa

Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 5,3 milj. euroa. Tärkeimmät investoinnit olivat Ferry Terminal Turku -investointikokonaisuuteen liittyvät suunnittelutyöt sekä Pansion alueelle rakennettu uusi kevytrakenteinen varastorakennus.

 

Investoinnit, milj. euroa
Epävarmuus leimaa vuoden 2023 odotuksia

Globaalin talouden näkymät vuodelle 2023 ovat epävarmat. Ukrainan sodan ja korkean inflaation odotetaan vaikuttavan negatiivisesti yrityksen tulokseen. Kokonaisrahtikapasiteetin väheneminen Turku–Tukholma-linjalla laskee yhtiön rahtimääriä arviolta noin 15 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Matkustajamäärien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

FTT-projektin kokonaisrahoitukseen haettiin omistajalta uusi päätös alkuvuodesta 2023 – yhtiö joutui keskeyttämään hankkeen kohonneiden materiaali- ja rahoituskustannusten sekä syyskuussa linjalta pois siirretyn Tallink Siljan aamulaivan takia. Omistaja hyväksyi uuden ehdotetun rahoituspaketin, joten rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Projektin arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuosien 2026–27 aikana.

Tytäryhtiö Turun Vapaavaraston näkymät vuodelle 2023 ovat hyvät, vaikka energiakriisi sekä inflaatio suuresti vaikuttavat asiakasyritysten materiaalivirtoihin ja hintoihin. Vahvan kasvuvuoden jälkeen yhtiön kannattavan kasvun odotetaan jatkuvan.

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen