Toisen pandemiavuoden tulos tyydyttävä

Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimintana on satamainfrastruktuurin ylläpito sekä siihen liittyvä muu palvelu- ja vuokrausliiketoiminta. Turun Satamakonserniin kuuluvat emoyhtiö Turun Satama Oy sekä sen tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy. Turun Vapaavarasto Oy on tuontiin ja vientiin erikoistunut varasto- ja logistiikkayritys, jonka koko alueella on tullivarasto 1-status. Yhtiön toimialana on harjoittaa vapaavarastointiliikennettä ja varastologistiikkaa.

Ajassa

Turun Satamakonsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 24,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoa kertyi 3,5 miljoonaa euroa. Satamakonsernin tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto oli 22,0 miljoonaa euroa, missä oli aavistuksen verran nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Tytäryhtiö Turun Vapaavarasto Oy:n liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla runsaassa 2,8 miljoonassa eurossa.

Pandemiavuoden tyydyttävään tulokseen vaikuttivat osaltaan rahtiliikennemäärien pysyminen hyvällä tasolla, logistiikan varastopalveluiden hyvä kysyntä sekä pienemmät rahoituskulut. Satamakonsernin investoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa. Tärkeimmät investoinnit olivat NextGen Link -hankkeeseen liittyvien investointien valmistuminen sekä Länsisataman kentän ja rautateiden oikaisut ja korotukset. Vuoden 2021 aikana saatettiin loppuun myös nosturiliiketoiminnan myynti Turku Stevedoring Oy:lle.

Myönteiset odotukset vuodelle 2022

Globaalin talouden näkymät vuodelle 2022 ovat suotuisat.  Turun Sataman kannalta talouden positiivisella vireellä on todennäköisesti tulosta parantava vaikutus. Rahtiliikenteen volyymin ennakoidaan pysyvän hyvällä 2,4 miljoonan tonnin tasolla, koska merkkejä taantuvasta ulkomaankaupasta ei ole havaittavissa. Matkustajaliikenteeseen odotetaan merkittävää kasvua koronapandemian hiipuessa. Turun ja Tukholman välisen reitin matkustajamäärän ennakoidaan kasvavan noin miljoonalla matkustajalla. Ferry Terminal Turku -projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteena on hankkeen valmistuminen joulukuussa 2025. Osana projektia allekirjoitettiin elokuussa 2021 uudet liikennöintisopimukset Viking Linen ja Tallink Siljan kanssa.

Turun Vapaavarasto Oy:n kehityksen uskotaan nykyisessä taloustilanteessa olevan vahvaa myös vuonna 2022. Erityisenä painopisteenä on kestävän kehityksen liiketoiminta, kuten akkuteollisuuden logistiikkaratkaisut. Yhtiöllä on valmiudet jatkaa investointejaan uusiin varastotiloihin, myös yhteistyössä Turun Sataman kanssa.

Globaalissa taloudessa suurimmat epävarmuustekijät liittyvät teollisuuden raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen. Inflaation odotetaan kiihtyvän ja keskuspankkien ennustetaan nostavan korkojaan jossain vaiheessa vuotta. Ukrainan nopeasti helmikuussa 2022 kärjistyneen tilanteen kehityksen ja vaikutusten arviointi on vielä vaikeaa. Konkreettisena vaikutuksena Turun Sataman toimintaan on havaittu risteilyaluskäyntien nopeasti merkittäväksi kasvanut varausmäärä.

Lue koko vuosikertomus 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen