Turvallisuus on osa satamapalvelua

Vaikka satamien turvatoimia ohjaavat lukuisat kansainväliset ja kansalliset säännökset, ovat satamaturvallisuuden perustana ennen kaikkea asenteet ja ennakointi, sanoo Turun Sataman operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo.

Ympäristö ja turvallisuus
– Uutena asiana esiin on noussut kyberturvallisuus, jonka varmistamiseksi Turun Satamalla on auditoitu toimintaohjelma. Tavoitteena on kriittisten järjestelmien suojaus 24/7, kertoo operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo.

– Satamaturvallisuus koostuu monista osa-alueista, joiden kokonaishallinnan avulla suojataan ihmisiä, aluksia ja omaisuutta sekä ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Näin turvallisuudella on myös tärkeä rooli osana Turun Sataman asiakaspalvelua, Antti Pekanheimo avaa satamaturvallisuuden lähtökohtia.

Vastuu yleisestä satamaturvallisuudesta on sataman pitäjällä, vaikka sataman alueella toimii myös paljon muita laivaliikennettä ja tavarankuljetuksia palvelevia yrityksiä. Tällöin tärkeää on saada kaikki toimimaan sääntöjen ja määräysten edellyttämällä tavalla. Turun satamassa tähän tähdätään sekä koulutusta että opastusta tarjoamalla ja valvontaa tehostamalla.

Sataman aluevartiointiin kumppaniksi Securitas

Lokakuun alusta alkaen sataman yöllisestä aluevartioinnista kello 21.30–6.30 on vastannut Securitas Oy. Kilpailutuksen kautta tehty sopimus kattaa koko satama-

Securitaksen kohde-esimiehenä Turun satamassa toimiva Senad Slipic pitää satamaa haasteellisena toimintaympäristönä.

alueen valvonnan Forum Marinumilta aina Pansioon asti. Sopimuksen ansiosta Turun Satama voi tarjota asiakkaalle entistäkin parempia aluevalvontapalveluja. Securitaksen kohde-esimiehenä Turun satamassa toimiva Senad Slipic pitää satamaa haasteellisena toimintaympäristönä.

– Satama-alueen laajuus asettaa valvonnalle ja vartioinnille omat haasteensa, joiden ratkaisemiseen on tähdätty toimintatapoja uudistamalla. Pääosin vartiointi tapahtuu eri puolilla satamaa olevien valvontakameroiden avulla, mitä täydennetään koko alueen kattavalla kiertovartioinnilla. Keskeinen tavoite on estää ulkopuolisten, ilman kulkulupaa olevien pääsy ja asiaton liikkuminen satama-alueella sekä varmistaa nopea reagointi erilaisiin hälytystilanteisiin. Yöajan vartioinnin lisäksi teemme lisäksi päivisin pistoluonteisia turvatarkastuksia ajoneuvoihin erityisesti sen varmistamiseksi, ettei aluksiin viedä vaaralliseksi luokiteltuja esineitä tai aineita, Senad Slipic kertoo.

Uusi kamerajärjestelmä nopeuttaa reagointia poikkeustilanteisiin

Turvallisuuspalvelujen tehostamiseksi Turun sataman kamerajärjestelmä on uusittu täysin. Uudessa järjestelmässä hälytykset tulevat suoraan kameroilta, joissa oleva tekoäly erottaa luvattomilla alueilla liikkuvat ihmiset.

Sataman turvallisuussuunnitelmien ja ohjeistuksen tavoitteena on riskien ennaltaehkäisy.

– Liikkeentunnistuksen ansiosta valvomossa työskentelevä Securitaksen kohde-esimies saa välittömästi tiedon tilanteesta ja pystyy ohjaamaan vartijat nopeasti oikeaan kohteeseen. Kaikista tapahtumista saadaan myös kuvatallenteet, mikä mahdollistaa tarvittaessa tapahtumien jatkoselvitykset yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, Turun Sataman operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo kertoo uuden kameravalvonnan eduista.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki