Turun Satama panostaa turvallisuuden kehittämiseen

Turun Satama on mukana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun vetämässä kuuden Itämeren maan HAZARD-hankkeessa, jossa kehitetään alueen pelastuslaitosten ja satamien turvallisuuskäytäntöjä. Hanke keskittyy onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Hankkeessa myös parannetaan Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätään yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken.

Ympäristö ja turvallisuus

– Keskeinen tavoite on kommunikaation kehittäminen. Sataman käyttäjille tämä hanke ei tule suoraan juuri näkymään, kertoo projektipäällikkö Jarmo Malmsten Turun yliopistolta.

– Sataman näkökulmasta kyse on ihmisten suojaamisesta, sanoo projektipäällikkö Jarmo Malmsten.

Hankkeella pyritään kehittämään myös viestintää suurelle yleisölle onnettomuustilanteissa. Malmstenin mukaan satamien haaste on, että ne sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaita voi altistua vaaralle.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään muun muassa satamatoimijoiden ja pelastusviranomaisten yhteisharjoitusten avulla. Ensimmäinen hankkeeseen liittyvä harjoitus pidettiin Hampurin satamassa syyskuussa.  Turussa harjoitus pidetään Turun satamassa joulukuussa. Turussa harjoitusten onnettomuusskenaario tulee liittymään myrkylliseen kemikaalivuotoon.

– Sataman näkökulmasta kyse on ihmisten suojaamisesta. Turussahan on pienellä alueella sekä matkustajaliikennettä että rahtisatamatoimintaa, Malmsten sanoo.

– Hankkeen ansiosta osaamme jatkossa varautua paremmin esimerkiksi riskeihin, joita syntyy käsiteltäessä vaarallisia aineita satama-alueella, toteaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kehityspäällikkö Torbjörn Lindström.

HAZARD-hankkeen budjetti on 4,3 M€ ja se on saanut osarahoituksen Baltic Sea Region -ohjelmalta vuosille 2016–2019.