Uusi satamamestari tuli talon sisältä

Turun Sataman uutena satamamestarina aloitti kesäkuun alussa Teemu Aaltonen. Aiemmin hän on toiminut jo vuosia Turun Satamassa muun muassa satamavalvojana, joten sataman käytännön toiminta on tuttua. Vahtiperämiehen tutkinnon Teemu suoritti vuonna 2018. Meripraktiikkaakin on kertynyt useilla aluksilla, kuten esimerkiksi Finnladylla, Eeva VG:llä ja Tankosilla.

Alan ammattilainen

– Satamamestarina vastaan sataman päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta. Tärkeimpinä nousevat esiin aluspalvelut, kuten kiinnitysten ja irrotusten järjestäminen, laituripaikkojen jako, nosturipalvelujen järjestäminen sekä alusten vesi- ja jätehuolto. Tavoitteena on tarjota asiakkaille heidän tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tiiviillä yhteistyöllä ja yhteydenpidolla asiakkaiden kanssa kehitämme Turun Sataman aluspalveluprosesseja edelleen yhä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi. Tukena tässä työssä on noin viidentoista ammattilaisen tiimi sekä sataman operatiivinen johto, Teemu Aaltonen kertoo.

Turun Satamalla on sekä halua että kapasiteettia palvella nykyistä laajempaakin liikennettä.

Kiireisimmät hetket päivittäisessä työssä ajoittuvat Turun ja Tukholman väliä liikennöivien matkustaja-alusten lähtöihin ja saapumisiin. Näiden neljää päivittäistä lähtöä on koronakesän aikana tullut täydentämään lisäksi Tallink Siljan Turusta Tallinnaan suuntautuva liikenne. Päivä Tallinnassa -risteilyt jatkuvat näillä näkymin tammikuun 2021 alkupuolelle asti.

– Rahtiliikenteessä vastaan laivalistojen ylläpidon lisäksi myös laivapaikkojen jaosta ja nosturipalvelujen järjestämisestä sekä laiturialueiden käytöstä. Laivapaikkojen jakoon vaikuttavat ennen kaikkea alustyyppi, rahtilaji ja alusten aikataulut eli kauanko alus satamassa viipyy. Kapasiteettia ja halua palvella nykyistä suurempaakin liikennemäärää Turun Satamassa kyllä riittää sekä laituripaikoissa että muissa aluspalveluissa, Teemu Aaltonen vakuuttaa.

Tehokkaiden ja joustavien aluspalvelujen lisäksi Teemu Aaltonen nostaa ykkösasiaksi turvallisuuden, jonka varmistamisessa olennainen asia on sataman kameravalvonta. Valvottava satama-alue ulottuu Aurajoelta Martinsillan alapuolelta aina Pansioon asti kattaen myös satamaan johtavat meriväylät.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki