Vahvalta pohjalta eteenpäin – Vuosikertomus 2019

Turun Satama Oy:n toiminta jatkui vuonna 2019 vakaana yleistä talouskehitystä seuraten. Sataman liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka sataman kokonaisliikenteen määrässä tapahtui lievää laskua. Rahtiliikenteessä kuljetettuja tonneja kertyi 2,2 miljoonaa, mistä puolet muodostui viennistä ja puolet tuonnista. Matkustajia sataman kautta kulki 3,1 miljoonaa, mikä vastaa viime vuosien hyvää tasoa. Kokonaisuutena vuoden 2019 tulos oli tyydyttävä ja vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Ajassa

Vuosikertomuksen tekovaiheessa ei vielä ollut tiedossa koronapandemian laajuus ja sen tuomat vaikutukset globaalille talouden kehitykselle. Tilanteesta huolimatta Turun Satamassa katsotaan luottavaisesti pitkälle tulevaisuuteen. Satamassa on tehty ja valmisteltu merkittäviä investointeja sekä kauaskantoisia päätöksiä. Matkustajasatamaan tilattiin alusten satamakäyntejä nopeuttava automooring-kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä, satama-alueella käynnistettiin 5G-verkon pilotointi ja uudistettiin Länsisataman porttijärjestelmä tehokkaaksi, nykyaikaiseksi lastinvalvontajärjestelmäksi. Ympäristönäkökulmasta tärkein päätös oli luopuminen ruoppausmassojen meriläjityksestä, jolle vaihtoehtoja selvitetään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa sekä Sataman omasta toimesta.

Terminaali-investointi päätösvaiheeseen

Merkittävin kuluvana vuonna eteen tuleva päätös koskee matkustajaliikenteen yhteisterminaalin rakentamista. Ferry Terminal Turku -hanke käynnistyi jo syksyllä 2018, kun Turun Satama, Turun kaupunki, Tallink Silja Oy ja Viking Line Abp solmivat strategisen aiesopimuksen yhteisestä tavoitteesta Turun satama-alueen kehittämiseksi.

Hankeselvityksen raportti valmistuu keväällä 2020 ja investointipäätöksiä odotellaan vuoden 2020 aikana. Tavoiteaikataulu uuden yhteisterminaalin valmistumiselle on 2025–2026.

Tutustu vuosikertomukseemme kotisivuillamme ja lue lisää viime vuoden tapahtumista ja kuluvan vuoden näkymistä.