Digitalisaatio muokkaa satamienkin tulevaisuutta

Automaatio, robotisaatio, tekoäly ja datan hyödyntäminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Nämä kaikki yhdistävä digitalisaatio tulee ohjaamaan tulevaisuudessa myös satamien toimintaa. Suomenkin satamissa on otettu jo ensiaskeleet digitalisaation hyödyntämiseen ja uusia hankkeita on vireillä eri satamissa.

Liikenne ja logistiikka

Satamien digitalisaation nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita kartoitettiin kaksivuotisessa DigiPort-hankkeessa, joka päättyi syyskuussa 2019. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa satamille uutta tietoa digitalisaatioon liittyvän päätöksenteon tueksi ja auttaa satamia kartoittamaan, miten ne voisivat hyötyä jatkossa datan ja digiteknologioiden lisääntyvistä käyttömahdollisuuksista.

Paikannusteknologiat tehostavat kuljetusketjun toimintaa

– Paikannus- ja mobiiliteknologiat ovat tärkeässä asemassa logististen toimintojen tehostamisessa. Jo tällä hetkellä Traffic Management Finland (aiemmin Liikennevirasto) tarjoaa kattavasti väylä- sekä liikennetietoa, mutta tietovirrat katkeavat sataman alueelle saavuttaessa.

Rahdin sijaintitieto satama-alueella tai varastossa suoraan sitä noutamaan tulevan kuljettajan päätelaitteeseen nopeuttaisi ja sujuvoittaisi logistista toimintaa turhien odottelujen ja etsimisten minimoituessa. Kulkuluvan tarkistaminen sataman portilla automaattista rekisterikilven lukua hyödyntämällä nopeuttaa jo osaltaan kuljetusketjua ja säästää kustannuksissa, avaa paikannusteknologioiden hyötyjä erikoistutkija Reima Helminen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

Esineiden internet auttaa häiriötilanteiden ehkäisyssä

Esineiden internet (IoT) kytkee tulevaisuudessa suurimman osan laitteista ja koneista verkkoon. Tämä mahdollistaa ratkaisut esimerkiksi ennakoivaan huoltoon, kun laite voi itse ilmoittaa erilaisista vikaantumiseen viittaavista osatekijöistä. Näin huoltotoiminnoista vastaava henkilöstö pystyy reagoimaan tietoon ajoissa eikä laitteille ja koneille tule turhia käyttökatkoksia. Tuotteita voidaan myös päivittää verkon välityksellä ja laitteita ohjata verkon yli.

–Logistiikkasektorilla IoT näkyy jo laajasti ja sen hyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti. Paikannuslaitteilla voidaan tuottaa ennusteita saapumisajoista ja ne mahdollistavat satama-alueella liikkuvien yksiköiden valvonnan ja ohjauksen sekä yhteisen tilannekuvan muodostamisen sataman eri toimijoiden kesken. Satamaoperaattoreille ja satamanpitäjille esineiden internet merkitsee muun muassa trukkien, satamanostureiden ja vaikkapa laiturirakenteiden käytön sekä huoltotarpeen helppoa seurantaa, Reima Helminen listaa IoT:n käyttökohteita.

Digitalisaatio vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta

Digitalisuuden lisääminen satamatoiminnoissa vähentää yleensä koko kuljetusketjun hiilidioksidipäästöjä ja parantaa sekä työturvallisuutta että matkustajien ja omaisuuden suojaamista. Päästöjen vähentämiseen tähtäävät sekä paikannusteknologian hyödyntäminen että automaation ja robotisaation käytön lisääminen lastinkäsittelyssä. Myös energiankulutukseen voidaan vaikuttaa muun muassa älykkäällä valojen ohjauksella.

–Esimerkiksi matkustajaliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtää SecurePax-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa matkustajat entistä paremmin ja tarkastaa, ettei laivoihin tuoda kiellettyjä tavaroita. Tätä varten tutkitaan käytettävissä olevia tekniikoita, kokeillaan sopivia ratkaisuja ja arvioidaan niiden teknistä soveltuvuutta ja tietosuojaan liittyvien sääntöjen mukaisuutta. Parhaat ratkaisut ja pilottiteknologiat toteutetaan kokonaisuudessaan Turun sataman matkustajaliikenteen yhteisterminaalissa hankkeen päättymisen jälkeen. Mukana hankkeessa ovat Turun Sataman lisäksi Viking Line ja Tallink Silja, kertoo Turun Satama Oy:n tekninen johtaja Markku Alahäme.

Turun satamassa käynnissä monia digiprojekteja

Turun Satamassa ollaan muutenkin digitalisaation hyödyntämisen eturivissä. SecurePax-hankkeen yhteydessä ollaan käynnistämässä satama-alueen oman 5G-verkon pilotointi yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Satamaan on tilattu myös automooring- eli automaattinen kiinnitysjärjestelmä, joka nopeuttaa laivojen kiinnitystä ja irrotusta. Tämä mahdollistaa polttoaineen kulutuksen pienenemisen ja päästöjen vähentymisen sekä parantaa työturvallisuutta.

– Automooring-laitteisto asennetaan Viking Linen laituripaikalle vuoden 2020 loppuun mennessä, ja sitä tulevat käyttämään sekä M/S Viking Grace että rakenteilla oleva uusi alus M/S Viking Glory. Digitaalisuus tulee näyttelemään merkittävää osaa myös suunnitellussa yhteisterminaalissa. Tavoitteena on esimerkiksi autojen ja rekkojen ohjaus automatisoidusti, millä virtaus autokentällä saadaan sujuvaksi ja turvalliseksi, Markku Alahäme kertoo.

 

 

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki

DigiPort-hanke

Hankkeen toteuttajia ovat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Turun Yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Rahoitus tulee Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta sekä hankkeen pilottisatamilta, Turun Satama Oy:ltä ja HaminaKotkan Satama Oy:ltä.

Lisätietoa DigiPort-hankkeesta