Turun Satama mukana DigiPort-hankkeessa

Ajassa

Turun Satama on mukana DigiPort-hankkeessa, jonka tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää digitalisaation murrosta liiketoiminnassaan. Hanke toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa järjestetään Hack the Port -tapahtuma, jonka tarkoituksena on saada aikaan uusia ratkaisuja ja palveluita satama-alalle sovellettavaksi. Samalla rakennetaan toimijoiden välille yhteistyösiltaa, jota voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen päähakijan on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen amattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanke on kaksivuotinen ja kestää 2017 lopusta 2019 syksyyn. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EARK), HaminaKotkan Satamalta, Turun Satamalta ja loput toteuttajien rahoituksesta.

Lisätietoja DigiPort-hankkeesta >>