Turun kehätien perusparannus alkoi, väylää nelikaistaistetaan ja turvallisuus paranee – ensi vaihe valmis 2021

E18 Turun kehätien ensimmäisen vaiheen parannustyöt on aloitettu paalutus- ja louhintatöillä. Kehätien parannus välillä Kirismäki–Kausela on tällä hetkellä yksi harvoista suurista teiden perusparannushankkeista koko Suomessa.

Pukkilan liittymä huhtikuussa 2019. Kuva: Väylä, Henri Ilmonen
Ajassa

Turun kehätie on pääreitti Turun ja Naantalin satamista Helsingin suuntaan. Tiellä kulkee noin 13 500 autoa vuorokaudessa. Liikenneväylän parantaminen vaikuttaa koko Lounais-Suomelle tärkeän yhteyden sujuvuuteen ja parantaa tien turvallisuutta.
– Nyrkkisääntö on, että erilliset ajoradat ovat neljä kertaa turvallisempi ratkaisu kuin kaksikaistainen tie, hankkeesta vastaavan Väylän projektipäällikkö Juha Sillanpää kertoo.

– Tällä hetkellä töissä on 50 henkeä, väkimäärä nousee kun saadaan siltatyöt käyntiin.
Töissä on sekä Destian henkilöstöä että esimerkiksi paikallisia maanrakennusyrittäjiä, Juha Sillanpää kertoo.

Kehätie muutetaan Kirismäki–Pukkila-välillä nelikaistaiseksi ja tasoliittymät Kirismäki–Kausela väliltä poistetaan.  Vaihe I valmistuu 2021.  Osuudelle rakennetaan yksi uusi risteyssilta sekä eritasoliittymä ja parannetaan Kirismäen liittymää rakentamalla siihen esimerkiksi kiertoliittymä.  Lisäksi kehätielle rakennetaan rinnakkaisväylä ja uutta kevyen liikenteen verkostoa.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa.  Hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto ja urakoitsijana on Destia Oy. Parantamishankkeen rahoitus on saatu ns. korjausvelkaohjelmasta.

Paalutustyöt hyvässä vauhdissa

Ohikulkevat liikennemäärät huomaa myös työmaalla, jossa paalutustyöt on jo aloitettu. Töitä tehdään kaikkiaan neljässä eri kohteessa.
– Maaleikkauksia on tehty ja nyt tehdään myös tien kerrosrakenteita. Myös Kirismäen eritasoliittymän louhintatyöt ovat alkaneet, mikä tarkoittaa, että valtatie 1:en liikenne joudutaan hetkittäin pysäyttämään räjäytyksen ajaksi, Sillanpää kertoo.

Räjäytyksiä tehdään vaihtelevin kellonajoin.
– Jos on huono tuuri, tulee 5 tai maksimissaan 8 minuutin odotus ykköstien käyttäjille, Sillanpää kertoo. Räjäytyksiä ei tehdä päivittäin, ehkä kerran tai kaksi viikossa.

Tiehankkeen jatko-osuus, vaihe II nelikaistaistaa tieosuuden Kauselasta Pukkilaan. Kehätiehen parantamiseen liittyy tulevaisuudessa myös Raision keskustassa 8-tien ja kehätien liittymän rakentaminen uudelleen. Raision keskustan kohdalta liikenne siirtyy tunneliin. Kehätien myöhempään parannusvaiheeseen liittyy tien nelikaistaistus tunnelin päästä Naantalin satamaan. Tämä osuus on vasta yleissuunnitteluasteella.

Savisen seudun tiehankkeelle tyypillisellä paalutustyötiemaalla havainnollistuu, että tienrakentamiseen tarvitaan tekniikkaa, osaamista ja hyvää suunnittelua.

Kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi TEN-T-verkkoon määriteltyä Euroopan pääväylää eli Skandinavia–Välimeri-liikennekäytävää. Suomi on sitoutunut rakentamaan pääväylät sovitulle tasolle, joka edellyttää esimerkiksi väylän nelikaistaistusta.

Lisätiedot:
www.vayla.fi/turunkehatie
www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Teksti ja kuvat: Sini Silvàn