Kehätien parannushanke käynnistetty suunnittelulla

Ajassa

E18 Turun kehätietä kehitetään osana TEN-T Scan-Med-ydinverkkokäytävää. Kehätie liittää Turun ja Naantalin satamat ja Turun lentoaseman ydinverkkoon, jolla yhteys ulottuu aina Pietariin.

Nykyisellään kehätietä rasittavat Varsinais-Suomen suurimmat liikennemäärät ja erittäin eritasoinen palvelutaso. Tietä parannetaan kolmessa osahankkeessa, Naantali-Raisio välillä, Raision keskustassa sekä Kausela–Kirismäki liittymissä.

Liikenteen sujuvuutta lähdetään parantamaan ensinnä satamayhteyksien solmupisteessä olevassa Raision eritasoliittymässä E8/E18. Liittymä on myös vaarallisin koko Varsinais-Suomen alueella.

Risteyksen tiesuunnitelman aktiivinen vaihe on käynnistynyt alkuvuodesta. Suunnitelma valmistuu vuoden 2019 lopussa ja rakentamisen ennakoidaan alkavan 2020. Kokonaisuudessaan kehätien parannus toteutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää E18 Turun kehätien parannushankkeesta >>