Moottoritietasoinen yhteys Turusta Vaalimaalle on nyt kokonaisuudessaan valmis

Ajassa

Suomen etelärannikon läpi pääsee nyt ajamaan lähes kokonaan moottoritietä pitkin. Viimeinen osuus Turusta Venäjän rajalle Vaalimaalle ulottuvasta E18-moottoritiestä valmistui 1. maaliskuuta, kun Haminan ja Vaalimaan välinen väylä avattiin kokonaisuudessaan autoilijoille. 350 kilometrin mittainen E18 on Suomen pisin moottoritie. Se jakautuu kahteen osaan Turun ja Helsingin sekä Helsingin ja Vaalimaan välillä. Niiden välissä on Kehä III pääkaupunkiseudulla. Liikenneviraston mukaan koko tieyhteys Turun ja Vaalimaan välillä on kuitenkin nyt moottoritietasoinen.

Hyödyntää elinkeinoelämää ja liikenneturvallisuutta

E18-moottoritien muodostamasta runkoverkosta on merkittävää hyötyä Suomen elinkeinoelämälle, sillä kaikki pääsatamat, lentoasemat ja idän liikenne ovat kytköksissään toisiinsa. Moottoritie parantaa myös liikenneturvallisuutta, kun esimerkiksi vasemmalle kääntymisen aiheuttamat onnettomuudet uuden tien myötä poistuvat.

Lue lisää moottoritiestä >>

Katso video valmistuneesta E18 tiestä >>