Matkustajasatamaan tulossa pysäköintitalo

Ajassa

Turun matkustajasataman liikenteen sujuvoittamiseksi valmistui vuonna 2013 uusi kiertoliittymä ja ruuhkautumista estämään asennettiin myös uusia liikennevaloja. Nyt Turun Satama jatkaa alueen liikennesuunnittelua tavoitteenaan saatto- ja julkisen liikenteen sujuvuuden edelleen parantaminen.

Matkustajavarustamojen toivomusten mukaisesti uusilla suunnitelmilla halutaan rauhoittaa terminaalien edustan liikennettä. Viking Linen osalta se merkitsee uusia järjestelyjä terminaalin ja hotelli Seaportin väliselle alueelle. Tallink Siljan liikennettä helpottamaan on suunniteltu saattokaistaa, jossa saa luvallisesti pysähtyä matkustajien tuontia ja noutamista varten.

Liikenneratkaisujen lisäksi suunnitteilla on myös pysäköintitalo. Noin 600-paikkainen rakennus sijoittuisi kävelymatkan päähän molemmista terminaaleista. Tavoitteena on saada liikennejärjestelyt ja pysäköintitalo valmiiksi vuoteen 2020 mennessä, jolloin Turun ja Tukholman välisen reitin matkustajakapasiteetti kasvaa uuden aluksen aloittaessa liikenteen.