Alusmäärät ja vaihtelevat jäätalvet vaativat harjoittelua

Ossi Westilä johti KriSu 2017K -harjoituksen simulaatiotoimintaa Aboa Maressa.
Ajassa

Meripelastuskeskus saa hätäkutsun matkustaja-aluksen ja pienen rannikkotankkerin törmäyksestä Helsingin edustalla. Suuronnettomuuden pelastustyössä tarvitaan tiivistä poliisin, merivoimien, pelastuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja osallisten varustamojen yhteistyötä.

Kuvattu tilanne tapahtuu onneksi ainoastaan Aboa Maren johtokeskuksen näytöillä osana valtakunnallista KriSu 2017K -suuronnettomuusharjoitusta. Simuloitu yhteentörmäys koettelee viranomaisten kykyä pelastustoiminnan johtamiseen ja kriisitilanteiden kohtaamiseen.

Harjoituksen parissa ahersi helmikuun puolivälissä kaikkiaan noin 200 pelastusalan ammattilaista ja opiskelijaa neljällä paikkakunnalla. Turun Aboa Maren tiloihin KriSu 2017K toi noin 100–120 osallistujaa päivittäin.

– On onni, ettei Suomessa ole ollut aikoihin suuria merionnettomuuksia, mutta juuri siitä syystä valmiutta täytyy pitää yllä simuloitujen tilanteiden keinoin. Keskusteluyhteyden eri viranomaisten välillä täytyy säilyä vahvana, Aboa Maren simulaatiotoiminnan johtaja Ossi Westilä kertoo.

Vuodesta 2009 järjestetty yhteisharjoitus on muutosten edessä, sillä se liittyy ensi vuodesta alkaen osaksi EU-maiden Hazard-satamaturvallisuusprojektia.

Tänä vuonna kansainvälinen asiantuntijaryhmä tarkkaili ennakolta suomalaisten toimintatapoja Turun ja Kuopion harjoituskeskuksissa. Aboa Maressa on koulutettu aiemmin muun muassa Välimeren pelastustehtäviin suunnanneita viranomaisia.

– Meillä Suomessa on nähdäkseni kaksi asiaa meriturvallisuuden kannalta, joita pitää huomioida entistä tarkemmin. Lisääntynyt liikennemäärä sekä vaihtelevat jääolosuhteet ja miehistöjen kyky toimia niissä, luovat tarvetta tiiviille harjoittelulle jatkossakin, Ossi Westilä arvioi.