Vartijan silmin satama-alue on entistä turvallisempi

ISS:n satamavartijoiden esimies Vesa Sinisalo ratkaisee edelleen valtaosan alkavista häiriötilanteista positiivisella asenteellaan. Alueen kokonaisturvallisuus on eri ammattiryhmien tiivistä yhteistyötä.

Vesa Sinisalon mukaan jo tarkastuspisteen näkyminen ehkäisee terminaalien turvallisuusongelmia. Vuoroesimiehen kanssa henkilötarkastuksessa olivat mukana Eeva Virtanen (vas.) ja Anette Nikula.
Alan ammattilainen

Sataman ammattiryhmistä valvojat ja vartijat näkevät kenties lähimpää alueen moninaisen todellisuuden tax-free-ostoksia kärräävistä matkustajavirroista yöllisiin rahtilaivojen kiinnittymisiin.

Vartijoiden esimies Vesa Sinisalo tekee ajoittain niin aluevalvontaa sataman ISPS-vartijana kuin autokentän pistotarkastuksiakin. Hänen työnsä ytimessä ovat kuitenkin säännölliset matkustajatarkastukset Viking Linen ja Silja Linen terminaaleissa.

– Saamme ennen vuoroa sataman vuoroesimiehen tekemän turvallisuusarvion, jonka mukaan sitten pysäytämme matkustajia satunnaisella otannalla. Öisin myös avustamme ja tuuraamme valvojia rahtilaivojen vastaanottamisessa, Sinisalo kuvailee normaalia työvuoroaan.

Arkisinta vartijantyötä on tarkastaa, että laivaan nousevilla matkustajilla on mukanaan virallinen dokumentti henkilöllisyytensä todistamiseksi. Järjestyshäiriöitä vartijat kohtaavat vain harvoin Turun satamassa.

– Selkeästi yleisin puuttumissyymme on alkoholin takavarikoiminen. Toisinaan matkustajilla on jäänyt pieni teräase matkatavaroihinsa, mutta nämäkin johtuvat useimmiten huolimattomuudesta. Tärkein osa turvallisuutta onkin oikeastaan se, että vartijat ja tarkastuspiste näkyvät kauas.

ISPS sulkenut satama-aluetta

Vesa Sinisalo on vartijana kaiken nähnyt ja kaikki selitykset kuullut. Turkulaisella on meneillään jo 25. työvuosi turvallisuustehtävissä. Viime vuonna voimistuneet pakolaisvirrat näkyivät Turun sataman lähtöselvityksissä ja toivat haasteita myös kokeneelle miehelle.

– On ollut aiempaa enemmän ihmisiä, jotka yrittävät päästä pois maasta tai maahan ilman henkilöllisyystodistusta, mikä on toki vaikuttanut työhömme. Toisaalta monelle suomalaisellekin passin kysyminen terminaalissa tulee edelleen yllätyksenä, Sinisalo hymähtää.

Pakolaisvirtoja enemmän satamavartijoiden työnkuvaa on muuttanut kansainvälinen ISPS-satamaturvallisuussäännöstö, joka asetettiin voimaan vuonna 2004. Sen myötä satama on käytännössä ulkopuolisilta suljettua aluetta, jonka turvallisuutta määrittää tiukka ohjeistus.

– ISPS-säännöstön myötä periaatteessa kuka tahansa satamassa työskentelevä voi pysäyttää alueella liikkuvan ihmisen, jos tämä ei kanna huomioliiviä tai vaikuttaa muuten eksyneeltä. Oikeastaan se on jokaisen ammattilaisen velvollisuuskin.

Asenne ennaltaehkäisee ongelmia

Satamavalvojilla on Vesa Sinisalon mukaan korvaamaton merkitys niin hänen oman työnsä kuin koko satamaturvallisuuden kannalta.

– Kaikkein tärkeintä on se ammattitaitoinen henkilökunta, joka tekee taustatyöt ja turvaselvitykset. Meidän on helppo tulla tekemään esimerkiksi yövalvontaa, sillä satamavalvojat hoitavat Turussa hommansa niin viimeisen päälle hyvin.

Kokeneen vartijan työfilosofiassa ennakointi ja iloinen asenne menevät monivaiheisten voimankäyttöohjeiden edelle.

– Työni motto on, että pilkettä pitää olla silmäkulmassa. Alalle tulee edelleen testosteronia uhkuvia miehiä, jotka ottavat tämän homman kauhean totisesti. Itse uskon, että iloisella mielellä saa paljon enemmän aikaiseksi.

Teksti Jaakko Mikkola
Kuvat Tuukka Salo, Robert Seger

Henkilöllisyys voitava todistaa laivamatkoillakin

Varustamot edellyttävät, että matkustajalla tulee olla matkalla mukana viranomaisen myöntämä asiakirja, jolla hän voi tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Laivayhtiöt ja satamat noudattavat ISPS-säännöstöä (International Ship and Port Facility Security Code), joka velvoittaa laivayhtiötä ja satamaviranomaisia tekemään matkustusdokumenttien satunnaistarkastuksia. Henkilöltä, joka ei halua todistaa tai joka ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai kansalaisuuttaan ja ilmoittamaan sitä pyydettäessä, voidaan evätä pääsy alukselle.

Matkustusasiakirjat Ruotsiin

Pohjoismaiden kansalaisia koskee passivapaus eli he voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Henkilöllisyys on siitä huolimatta tarvittaessa voitava todistaa. Mikäli Pohjoismaiden kansalainen matkustaa ilman passia tai henkilökorttia on suositeltavaa, että hänellä on mukanaan vähintään ajokortti tai muu viran-omaisen myöntämä asiakirja. Matkaseurueen mukana matkustavan alaikäisen henkilöllisyyden todistamiseksi riittää myös Kela-kortti. Viranomaiset voivat tarvittaessa vaihtaa matkustajan henkilöllisyyteen liittyviä tietoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi.

Muut EU-kansalaiset:

Passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti.

Muiden maiden kansalaiset:

Passi sekä tarvittaessa viisumi tai oleskelulupa.
Tarkistathan myöntäjävaltiota koskevat säännökset erikseen.