Meriauran osaaminen poistaa tyhjäkäynnin projektikuljetuksista

Kun Itämerellä tulee vastaan alus kannellaan kokonaisia laivan lohkoja matkalla suomalaisille telakoille, seilaa vastaantulija mitä varmimmin Meriauran lipun alla. Turkulainen Meriaura on erikoistunut vaativiin projekti-kuljetuksiin, joita se operoi emoyhtiönsä Gaiamaren ja sisaryhtiönsä VG-Shippingin erikoisaluksia ja kokenutta miehistöä hyödyntäen.

Liikenne ja logistiikka

– Suurimman kotimaisen asiakasryhmämme muodostaa kone- ja metalliteollisuus, joiden tuoteskaala ulottuu meriteollisuuden komponenteista offshore-tuulivoimapuistojen rakenteisiin, teollisuuskoneisiin, suurikokoisiin säiliöihin ja muihin vaativaa lastinkäsittelyä edellyttäviin tuotteisiin. Asiakkaiden joukossa on myös pienempiä yrityksiä, joilla ei ole omaa logistiikkaosastoa. Tällaiset yritykset hakevat ensisijaisesti kaltaistamme kumppania, jolla on kokemusta ja osaamista hoitaa heidän kuljetuksensa kokonaisvaltaisesti alusta loppuun asti, kertoo Meriauran projektikuljetuksista vastaava Jessica Saari.

Kuljetusketjun karikot ovat vältettävissä
– Projektikuljetusten onnistuminen edellyttää tarkkaa ennakkosuunnittelua. Täsmällisyys ja tiedon kulku läpi koko kuljetusketjun ovat avainasemassa, kun lopulliset aikataulut varmentuvat yleensä aivan viime hetkillä.

Koko kuljetusketjun aikataulutuksessa on huomioitava lukematon määrä pieniäkin yksityiskohtia, varsinkin kun aikataulut lyödään usein lukkoon vasta viime tingassa. Aikaa tuotteen kuljettamiseen asiakkaan tuotantolaitokselta vastaanottajalleen ei silti ole koskaan hukattavaksi, sillä pienikin viivästys voi aiheuttaa merkittävät lisäkustannukset.

– Vaikka kuljetusketjut ovat useimmiten varsin lyhyitä, on niissä silti monta välivaihetta. Meidän tehtävämme on huolehtia, että ketjun jokainen lenkki liittyy edelliseen oikea-aikaisesti – jopa silloin, kun asiakkaan tuotantoaikataulussa tapahtuu muutoksia. Tarvittaessa järjestelemme silloin uudelleen etukuljetusten aikataulut ja varmistamme, että laiva on valmis lastattavaksi oikeaan aikaan. Toimitusketjun hallinnassa tiedon kulku eri osapuolten välillä on ensisijaisen tärkeää. Kun jokainen tietää, missä milloinkin mennään, voidaan mahdolliset pulmatilanteet ehkäistä jo ennalta. Määrätyille asioille, kuten etukuljetusten erikoisjärjestelyille on yleensä omat aikaikkunansa, joista poikkeaminen ilman ennakkoilmoitusta on mahdotonta.  Esimerkiksi junaliikenteen jännitekatkosta ja rautatieliikenteen keskeyttämisestä tasoristeyksen ylittämiseksi on sovittava kaksi viikkoa ennen suunniteltua kuljetusta, valaisee Jessica Saari suurten projektikuljetusten haasteita.

Nopeus on toimitusvarmuuden avaintekijä

Maa- ja merikuljetusten lisäksi Meriaura tarjoaa asiakkailleen myös tavarankäsittelypalvelut lastaus- ja purkusatamissa, varastoinnin ja jatkokuljetukset määränpäähän. Yritys operoi ensisijaisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla, mutta liikennöintialueena on koko Eurooppa. Uudelleenlastaukset valtamerialuksista Meriauran omiin lavoihin Pohjanmeren puolella, jolloin lastin lopullinen määränpää on yleisesti Itämeren pienemmät satamat sisältyvät myös yrityksen operatiiviseen toimenkuvaan.

– Yksi vahvuuksistamme liittyy käytössämme olevaan Gaiamaren ja VG-Shippingin aluskantaan. Erikoisalusten suuresta kuljetuskapasiteetista huolimatta ne pystyvät liikennöimään pieniinkin satamiin, joissa kaikissa ei ole edes nostureita. Ro-ro-kansilastialuksillamme lastaus ja purku sujuvat nopeasti ja pienempiä satamia hyödyntämällä voidaan saavuttaa ajallista etua sekä lastausta että purkua ajatellen ja näin nopeuttaa kuljetettavan lastin saapumista määränpäähänsä. Oikea-aikainen saapuminen varmistaa lisäksi sen, että projektikuljetuksiin usein liittyvät asennus ja testaus saadaan suoritettua niille varattuna aikana. Samalla karsitaan tyhjäkäynti pois kaikissa vaiheissa ja vältetään ennalta arvaamattomat lisäkustannukset, Jessica Saari muistuttaa.

Projektilogistiikka

Meriauran projektilogistiikan laatu syntyy kokemuksesta ja huolellisuudesta. Pieni ja tehokas organisaatio on sitoutunut joustavaan palveluun ja oman henkilöstön rinnalla pääroolissa on alusten suomalais-virolainen miehistö, joka ammattitaidolla ratkoo merikuljetusten aikana mahdollisesti esiin tulevat ongelmat. Koko kuljetusketjun hallintaa vahvistavat Meriauran hyvät partnerit Skandinaviassa ja muu luotettava kumppaniverkosto.

– Meriauran palvelukokonaisuus vahvistaa asiakkaittemme toimitusketjun hallintaa ja on joustavasti räätälöitävissä asiakkaan yksilöllisten kuljetustarpeiden mukaisesti. Kuljetusketjun keskitetyllä hallinnalla varmistetaan toimitusten kustannustehokkuus ja oikea-aikainen saapuminen loppuasiakkaalle.

Teksti Kari Ahonen
Kuvat Markku Koivumäki ja Meriaura Oy

Meriaura Oy

Meriaura Oy on turkulainen perheyritys, joka on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikulje-tuksiin sekä erilaisiin projektikuljetuksiin. Alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä.

Yrityksen toiminnan keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys, hyvä ja laadukas palvelu sekä innovatiivisuus. Meriauran visio on olla edelläkävijä ympäristöä säästävässä merikuljettamisessa ja sen kehittämisessä.