Haastava vuosi kansainvälisten kriisien keskellä

Turun Satama lähti vuoteen 2022 vahvoin odotuksin ja osin odotukset toteutuivatkin. Pandemian hiipuessa matkustajaluvut lähtivät nousuun heti vuoden alussa ja saavuttivat lopulta pandemiaa edeltäneen tason.

Puheenvuoro

Rahtiliikenne käynnistyi vuoden alussa edellisvuoden tahdissa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä rahtikapasiteetin vähentyminen Ruotsin-reitillä käänsivät sataman kautta kulkevan tavaraliikenteen volyymit laskuun. Satamayhtiön taloudessa saavutettiin kuitenkin tavoitteet sopeuttamalla ja tehostamalla toimintaa, minkä tavoitteena on varautuminen myös alkaneen vuoden 2023 haasteisiin. Maailmanpoliittinen tilanne on kuitenkin edelleen epävakaa, mikä tekee tulevaisuuden näkymistä epävarmoja.

Matkustajaliikenne virkistyi, rahtiliikenne supistui

Matkustajaliikenteen myönteistä kehitystä vahvisti uuden Viking Gloryn tulo Turun ja Tukholman väliseen liikenteeseen. Maaliskuun 2022 alussa säännöllisen liikenteen aloittaneen Viking Gloryn saavuttamasta suosiosta kertoo se, että ensimmäisen vuoden aikana sillä on matkustanut jo yli miljoona matkustajaa. Näin se kompensoi osaltaan reitin laivavuorojen vähenemistä, kun Tallink Silja vuokrasi Galaxyn syyskuusta 2022 alkaen tilapäiseen majoituskäyttöön Hollantiin. Galaxyn ulosvuokrauksen vaikutukset olivat suuremmat sataman rahtiliikenteessä, koska se vei ison osan satamalle tärkeän, Skandinaviaan suuntautuvan yksikköliikenteen kapasiteetista. Kokonaisuutena rahtiliikenteen volyymiin vaikuttivat myös Ukrainan sodan seuraukset kansainväliselle kaupalle.

Ferry Terminal Turku etenee kohti konkretiaa

Maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne energiakriiseineen heijastuu myös Turun Satamaan. Siitä huolimatta sataman tärkeimpiä kehityshankkeita vietiin aktiivisesti eteenpäin vuoden 2022 aikana. Ferry Terminal Turku -projektin arkkitehtikilpailu saatiin päätökseen toukokuussa ja voittajaksi valittiin PES-Arkkitehdit Oy:n ORIGAMI-niminen ehdotus. Uuden matkustajaterminaalin suunnittelua on jatkettu yhteistyössä voittajaryhmän sekä tulevien käyttäjien kanssa tavoitteena kustannustehokkuuden, tilankäytön ja toimivuuden parantaminen rakennuskustannusten nousu ja laivaliikenteessä tapahtuneet muutokset huomioiden. Projektin ensi vaiheessa käynnistyvät laituripaikkojen rakennustyöt syksyllä 2023. Ferry Terminal Turku -kokonaisuus uusi terminaali mukaan lukien valmistuu vuosien 2026–2027 vaihteessa.

Katse jo vahvasti kasvun mahdollisuuksissa

Turun Satamalla on kapasiteettia vastata heti liikennemäärien merkittäväänkin kasvuun. Sataman rahtiliikenteen palvelut riittäisivät jopa kolminkertaisen alusmäärän vastaanottoon ja matkustajasatamassakin on tilaa uusia yhteyksiä palveleville aluksille. Turun yliopiston tekemän markkinatutkimuksen mukaan esimerkiksi Turun ja Puolan Gdynian välinen laivaliikenne kiinnostaa niin rahtiasiakkaita kuin matkailijoitakin. Uusien yhteyksien avaamisesta neuvotellaan jatkuvasti useammankin varustamon kanssa ja tavoitteena on maailmantilanteesta huolimatta saada päätöksiä aikaan lähitulevaisuudessa.

Parhaat kiitokset kaikille kestävyydestä

Kulunut vuosi muodostui lopulta toisenlaiseksi kuin ennakkoon arvioimme. Horisontin näyttäessä jo kirkastuvan maailma siirtyi yhdestä kriisistä toiseen, mikä haastoi niin Sataman oman organisaation kuin yhteistyökumppanit vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Yhteistyössä toimien onnistuimme välttämään pahimmat karikot, mistä lämpimät kiitokset Sataman henkilöstölle, kaikille sataman toimijoille, sekä Turun kaupungin päättäjille. Yhdessä olemme vahvempia myös vuonna 2023.

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf)

Kuva: Markku Koivumäki