Ferry Terminal Turku -hanke uuteen vaiheeseen

Turun Sataman historian suurimman investoinnin valmistelussa tultiin uuteen vaiheeseen. Ferry Terminal Turku on Turun Sataman sekä Tallink Silja ja Viking Line -varustamojen yhteinen hanke matkustajaliikenteen kehittämiseksi. Tavoitteena on rakentaa uusi yhteinen matkustajaterminaalialue varustamojen käyttöön.

Ajassa

Yhteisen terminaalirakennuksen lisäksi hankkeeseen sisältyy laiturirakentamista mukaan lukien matkustajaputket- ja sillakkeet sekä yhteinen kenttäalue liikennejärjestelyineen. Ferry Terminal Turku -hankkeeseen liittyy myös EU-rahoitteinen Ferry Port Turku -hanke, jossa suunnitellaan FTT-hankkeen infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä.

Uuden matkustajaterminaalin suunnittelusta järjestetty arkkitehtikilpailu ratkesi toukokuussa. Kilpailun palkintoraati valitsi voittajaksi PES-Arkkitehdit Oy:n ORIGAMI-nimisen ehdotuksen, joka toimii marraskuussa käynnistyneen suunnittelutyön pohjana. Sopimukset terminaalirakennuksen erikoissuunnittelijoiden kanssa solmittiin loppuvuoden aikana ja projektinjohdosta vastaa Ramboll CM Oy.

Ukrainan sodasta johtuvien teräksen hinnan ja rakennuskustannusten nousun takia Ferry Terminal Turku -hanke päädyttiin kuitenkin aikatauluttamaan uudelleen ja samalla alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiin muutoksia. Investointien aloittamista siirrettiin, terminaalirakennuksen mittakaavaa tarkennettiin ja uuden pistolaiturin rakentamisesta luovuttiin. Kenttäalueen suunnittelua jatketaan Turun kaupungin kesällä tekemän satamaraidelinjauksen pohjalta. Aikataulumuutoksella halutaan samalla yhdenmukaistaa koko Linnanniemen alueen suurhankkeiden aikatauluja, mukaan lukien uuden Historian ja tulevaisuuden museon rakentaminen.

Laiturirakentamisen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2023 Tallink Siljan tulevalla laituripaikalla, minkä jälkeen varustamon nykyinen laituripaikka uudistetaan Viking Linen käyttöön. Ensin mainitun suunnittelu on käynnissä ja valmistuu kesäkuuhun 2023 mennessä. Toisen laituripaikan suunnittelua jatketaan edellisen suunnittelun valmistuttua ja alustavasti se valmistuu syyskuussa 2024. Laituripaikat ovat myös mahdollisten uusien varustamojen käytettävissä Tallink Siljan ja Viking Linen aikataulujen sallimissa puitteissa. Laiturirakentaminen toteutetaan matkustajasataman päivittäisen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus varmistaen.

Uuden yhteisterminaalin rakennusaikataulu on sidoksissa alueen kaavamuutoksen hyväksymiseen. Alustavasti kaava on lainvoimainen kesäkuussa 2023, mikä mahdollistaa rakennuttamisen kilpailuttamisen loppuvuonna. Uuden aikataulun mukaan terminaalihankkeen odotetaan valmistuvan vuoden 2027 alussa.

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf).

 

 

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: PES-Arkkitehdit Oy