Meyer Turun veturiohjelma vie kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Yhä voimistuva ilmastotietoisuus asettaa omat haasteensa meriliikenteelle, mikä heijastuu myös laivanrakennusteollisuuteen. Niin varustamojen kuin heidän asiakkaidensa ja yhteiskunnan vastuullisuusvaatimuksiin vastaaminen on suomalaisille telakoille yhä tärkeämpää meriteollisuuden tiukentuvassa kilpailutilanteessa.

Ympäristö ja turvallisuus
Ilmastoneutraalin risteilyaluksen konsepti valmis 2025

Meyer Turku Oy:n johtama vihreän siirtymän veturiohjelma NEcOLEAP kutsuu yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajat kehittämään innovatiivisia ja vastuullisia teknologiaratkaisuja meriteollisuuden tarpeisiin. Telakan osalta konkreettisena tavoitteena on kehittää ilmastoneutraalin risteilyaluksen konsepti vuoteen 2025 mennessä ja tehdä koko telakasta ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.

Business Finlandin veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusohjelmaan valitun NEcOLEAPin kustannusarvio on noin 160 miljoonaa euroa, mikä kertoo hankkeen merkittävyydestä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ilmastoneutraali risteilyalustilaus toisi Turun telakalle ja kumppaniverkostolle noin 9 500 työpaikkaa ja vahvistaisi telakan asemaa alansa globaalina edelläkävijänä.

NEcOLEAP yhdistää lukuisien toimijoiden osaamisen

NEcOLEAP-ohjelman tutkimus- ja kehitysaiheet keskittyvät neljään osa-alueeseen. Risteilyaluksen suunnittelun lisäksi aiheina ovat telakan toiminta eli laivanrakennuksen eri vaiheet sekä älykkäiden teknologioiden käyttöönotto ja tulevaisuuden ennakkoluulottomien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

– Vuoden verran käynnissä ollut hanke on herättänyt suurta kiinnostusta alan yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Hanke-ehdotuksia on tullut jo toista sataa, joista kymmenkunta on tähän mennessä hyväksytty mukaan ja muutamia on parhaillaan käsittelyssä. Hanke-ehdotuksia on tullut laajalti eri osa-alueilta ja niiden kirjo kattaa aluksen koko elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen ja aluksen operoinnista kiertotalouden ratkaisuihin, kertoo Meyer Turun Ecosystem Lead Ilkka Rytkölä.

Ensimmäiset hankkeet jo hyvässä vauhdissa

Hankkeiden monipuolisuudesta kertovat jo käynnistyneiden hankkeiden sisällöt. Åbo Akademin vetämässä hankkeessa keskitytään laivasuunnittelun järkevöittämiseen ajatuksella: edullisemmat kustannukset, parempi laiva. Meyer Turussa paneudutaan risteilyalusten rakenteisiin tavoitteena aluksen keventäminen ja painopisteen optimointi, joilla molemmilla voidaan vähentää merkittävästi aluksen polttoainekuluja. Tavoitteena on myös hiilivapaa runkorakenne vuonna 2030, kun hiilivapaan teräksen tuotanto on käynnistynyt Suomessa. Turun AMK:n hankkeessa puolestaan tutkitaan alusten akustiikka- ja ilmanvaihtoratkaisuja tavoitteena parempi energiatehokkuus, pienemmät polttoainekulut ja matkustajien viihtyvyys. AMK vetää myös virtuaalisen koulutuskeskuksen kehittämiseen tähtäävää hanketta, joka mahdollistaisi erilaisten käytännön työvaiheiden harjoittelun vuorovaikutteisessa virtuaalitodellisuudessa.

Tilaisuuksia ja rahoitusta myös uusille kehitysideoille

NEcOLEAP tarjoaa uusillekin kumppaneille mahdollisuuden tulla osaksi Meyer Turun laajaa yhteistyöverkostoa. Kiinnostavia, vihreän siirtymän edistämiseen liittyviä kehitysalueita ovat esimerkiksi kiertotalouden mahdollisuudet sekä materiaalien resurssitehokkuus.

– Hakijayrityksille ja tutkimusyhteisöille ei ole mitään ennakkovaatimuksia esimerkiksi yrityskoon suhteen. Jo nyt mukana on kaiken kokoisia yrityksiä pienistä startupeista alkaen. Hanke-ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja hyväksytyt hankkeet pääsevät hyötymään Business Finlandin rahoituksesta. Kokonaisuudessaan Business Finland on varannut 50 miljoonaa euroa NEcOLEAP-ohjelmassa mukana oleville yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille, joten hyvien hankeaiheiden esittäminen kannattaa, Ecosystem Lead Ilkka Rytkölä kannustaa.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki