Arvovieras Espanjasta tutustui Turun satamaan

Espanjan Suomen suurlähettiläs Fernando Fernández-Arias Minuesa vieraili Turussa 8. helmikuuta. Vierailua isännöi Turussa Espanjan kunniakonsulina toimiva kauppaneuvos Jussi Hakala, joka on myös Turun Sataman hallituksen jäsen.

Ajassa

Vierailu satamassa muodostui luontevasti osaksi suurlähettilään ohjelmaa, johon sisältyi myös esimerkiksi espanjalaisten opiskelijoiden tapaamista Turun Yliopistolla.

Maiden välisessä kaupassa kasvun mahdollisuuksia

Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Suomen ja Espanjan välisestä kaupasta sekä tavaravirtojen kulusta maiden välillä.

–  Nykyisellään Suomen ja Espanjan välisen kaupan arvo on noin 1,5 miljardia euroa kumpaankin suuntaan. Kauppatase on ollut kohtuullisen hyvin tasapainossa, vaihdellen jonkin verran eri vuosina. Viime vuosina koettu pandemia ja vuosi sitten alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat jarruttaneet kauppaa, mutta mahdollisuuksia tason parantamiseen on, suurlähettiläs Fernández-Arias Minuesa kertoo.

Vierailun yhteiskuvassa vas. Turun Sataman operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo, Aboa Maren toimitusjohtaja Riku Anttila, Espanjan Suomen suurlähettiläs Fernando Fernández-Arias Minuesa, Aboa Maren markkinointi- ja myyntipäällikkö Leif-Christian Östergård, Turun Espanjan kunniakonsuli ja Turun Sataman hallituksen jäsen Jussi Hakala.

Espanjasta tuodaan Suomeen lähinnä teollisuuden koneita, autoja ja elintarvikkeita, kuten hedelmiä ja vihanneksia. Suomen vienti Espanjaan muodostuu pääosin elektroniikan tuotteista sekä paperi- ja metsäteollisuuden tuotteista. Pääosa maiden välisestä tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä halki Euroopan, päätyen Suomeen Tukholman tai Travemünden kautta. Turun satamasta on hyvät yhteydet molempiin, mikä tekee siitä kilpailukykyisen reitin myös Espanjan kaupalle.

– Erityisesti startup-yrityksillä on merkittävä rooli uuden kasvun luojina. Suomesta on kehittynyt vahva startup-maa ja Espanja seuraa vahvasti samassa kehitysvauhdissa. Taannoisessa Slush-tapahtumassa oli noin 60 espanjalaista osallistujaa, joista osalla oli kumppaneinaan myös Espanjassa asuvia suomalaisia yrittäjiä. EU:n yhteismarkkinat ja yhteinen valuutta ovat tekijöitä, jotka tukevat niin uuden kuin perinteisen yritystoiminnan edellytyksiä toimia ja menestyä yli rajojen.

Matkailijamäärät nousussa pandemian jälkeen

Palvelujen rooli maiden välisessä kaupassa on kasvussa. Esimerkiksi matkailu on palaamassa normaalille tasolle pandemian jälkeen, eikä vain Suomesta Espanjaan. Myös espanjalaisten turistien määrä on ollut nousussa Suomessa jo vuosien ajan ja jatkuu edelleen, mistä myös Turun kaupunki ja satama voivat hyötyä.

– Turku on kasvava ja kehittyvä kaupunki, jolla on pitkän historian luomaa vetovoimaa. Kaupungin tunnettuuskin on hyvällä tasolla Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ansiosta. Kilpailu matkailijoista on kuitenkin kovaa ja ihmiset hakevat ennen muuta uusia kokemuksia, erilaisuutta. Turistien tavoittaminen edellyttää omien, muista erottautuvien vetovoimatekijöiden tunnistamista ja niiden tehokasta markkinointia, suurlähettiläs toteaa.

Turun sataman uuden matkustajaterminaalin suurlähettiläs Fernando Fernández-Arias Minuesa näkee merkittävänä uudistuksena matkailua ajatellen.

–Tuleva terminaali tekee Turusta vetovoimaisemman niin laivalla Suomeen saapuvia matkailijoita kuin maassa jo olevia turisteja ajatellen. Sen kautta on helppo lähteä esimerkiksi vuorokauden tai päivän mittaiselle risteilylle ainutlaatuiseen saaristoon, joka kattaa lähes koko reitin Turun ja Tukholman välillä. Sataman lähellä sijaitsevan Turun linnan alueen uudistukset lisäävät myös matkustajien viihtyvyyttä yhdistämällä sataman saumattomasti kaupungin keskustaan.

Espanja korostaa yhteistyön tärkeyttä Euroopan Unionissa

Fernando Fernández-Arias Minuesan mukaan Suomella ja Espanjalla on EU:ssa yhteisiä tavoitteita koko Euroopan vahvistamiseksi. Espanjan aloittaessa puolivuotiskautensa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuussa on yksi keskeisimpiä asioita vihreän siirtymän edistäminen, missä yhtenä osana on Euroopan liikenneverkkojen kehittäminen. Muina tulevan puheenjohtajakauden asioina suurlähettiläs nostaa esiin Euroopan omavaraisuuden vahvistamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn parantamisen muista maanosista tulevaa halpatuotantoa vastaan. Kriisien varjostamaan maailman tilanteeseen hän näkee ratkaisuna eurooppalaisen yksimielisyyden.

– Juuri nyt meidän täytyy olla eurooppalaisempia ja yhtenäisempiä kuin koskaan.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Jarmo Piironen, Annika Schulman