Ympäristövastuullista satamatoimintaa

Ympäristö ja turvallisuus

Turun Satama on toimialansa edelläkävijöitä ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävässä toiminnassa. Yhteistyössä sataman eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on vuosien varrella saatu aikaan lukuisia konkreettisia parannuksia, jotka näkyvät muun muassa pienempinä päästöinä, tehostettuna jäteveden ja muiden jätteiden käsittelynä sekä satamaliikenteen ympäristövaikutusten vähentymisenä. Lisäksi Sataman oman toiminnan energiankulutusta on vähennetty merkittävästi uutta teknologiaa hyödyntämällä esimerkiksi satama-alueen ja varastohallien valaistuksessa. Niin kotimassa kuin kansainvälisesti ympäristövastuullisuus on tärkeä kilpailukeino myös logistisia reittejä valittaessa.

Yksi keskeisiä ympäristöasioita on sataman laivaväylien kunnossapitoruoppauksissa syntyvien ruoppausmassojen käsittely. Vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti Turun Satama on yhdessä Turun kaupungin kanssa luopunut ruoppausmassojen meriläjityksestä ja siirtymässä maaläjitykseen. Ensimmäiset maaläjitykset mahdollistetaan kaupungin toimesta Latokarin alueelle, jossa ruoppausmassoja hyödynnetään uuden asuinalueen esirakentamisessa. Käynnistymässä on myös uuden läjitysaltaan suunnittelu Pansion satamaan, jonne vuonna 2009 rakennettu pengerallas toimi pilottikohteena ei-meriläjityskelpoisten massojen sijoittamiseksi.

Pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta

Itämeren tilan parantamiseksi Turun Satama on kehittänyt jatkuvasti laivaliikenteen jätevesien keräilyä. Tällä hetkellä niin matkustajasatamassa kuin Itämeren risteilyaluksilla ja tavaraliikenteen käyttämillä laiturialueilla on kiinteät jätevesipisteet, jotka mahdollistavat aluksille nopean ja edullisen tavan jätevesien tyhjentämiseen suoraan kaupungin jätevesiverkkoon.

Osana ympäristötyötään Turun Satama otti ensimmäisten joukossa käyttöön alusmaksujen ympäristöperusteiset alennukset, jotka kannustavat myös varustamoja ympäristön huomioimiseen. Vuoden 2021 alusta alennusperusteet uusittiin Clean Shipping Index -luokitusta seuraavaksi. Luokitus huomioi alusten typpi-, rikki- ja hiilidioksidipäästöt sekä kemikaalit, vesi-, jäte- ja hiukkaspäästöt. Vuonna 2022 sataman typpi- ja rikkipäästöjä tulee entisestään vähentämään Viking Linen aluskannan muutos, jossa uusi LNG-polttoainetta käyttävä Viking Glory korvaa Turun reittiä aiemmin liikennöineen Amorellan. Osaltaan päästöjä vähentää myös alusten automaattinen irrotus- ja kiinnityslaitteisto, joka otettiin käyttöön Viking Linen laiturissa vuoden 2021 lopulla.

Lue koko ympäristöraportti 2021 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen