40 000+ Koe maailman suurin saaristo kosketusetäisyydeltä

Saaristo on ihmisten ja eläinten koti meren äärellä. Näyttelyn 40 000+ myötä Forum Marinum tuo merenkulun ja merivoimien teemojen rinnalle nyt myös meriluontoa ja saaristoa niin asukkaiden kuin ympäristönkin näkökulmat huomioiden.

Ympäristö ja turvallisuus

Ainutlaatuinen 40 000 saaren ja luodon kokonaisuus, Saaristomeri, on maamme runsaslajisimpia alueita. Monipuoliset elinympäristöt sekä maalla että vedessä pitävät sisällään kirjavan eliölajiston, joista useat ovat harvinaislaatuisia ja uhanalaisia. Saaristomeren noin sata saarta on asutettu.

Forum Marinumin saaristonäyttely tarjoaa monenlaista näkemistä ja kokemista koko perheelle. Videolta voi tutustua saariston asukkaiden arkisiin kokemuskertomuksiin elämästä osana luontoa, meren ja tuulen määrätessä tahdin. Elämyksellisenä elementtinä on kymmenmetrinen kaareva seinä, jolle heijastetaan eri tunnelmaisia saaristomaisemia ja –elämää. Äänimatkalla vanhalla purjelaivalla pääsee tutustumaan merimatkaan Turusta Tukholmaan.

Tietoa saaristomeren ekosysteemistä ja miten jokainen voi vaikuttaa ja auttaa omilla arjen valinnoilla Itämerta, löytyy seiniltä ja videoilta. Näyttelyssä pääsee tarkastelemaan pieniä eliöitä
mikroskoopin läpi kuin tutkija ikään. 40 000+ on interaktiivinen elämys, jossa voi testata omia kierrätystaitoja ja pohtia, miten voi huolehtia meren hyvinvoinnista, sekä seikkailla tutkimusmatkailijana eri työpajoissa.

Perspektiiviä esimerkiksi kierrättämiseen saa tarkastelemalla lasitölkeissä olevien eri jätteiden maatumisaikoja, kuten, että kuluu miljoona vuotta ennen kuin lasi on poistunut luonnosta, tai että tupakantumppi kompostoituu viidessä vuodessa.

Elävässä laboratoriossa ja työpajoissa pienet tutkimusmatkailijat pääsevät käyttämään luovuuttaan ja mielikuvistustaan.

Itämeren suojelu on näyttelyn kantava teema. 15 000-vuotias, viimeisen jääkauden jälkeen syntynyt Itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Se on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, jonka valuma-alueella asuu noin 90 miljoonaa ihmistä. Itämeri tuottaa happea ja torjuu osaltaan ilmastonmuutosta, joten sen suojelu on tärkeää.

Perheen pienet seikkailijat ja merentutkijat ilahtuvat omaan tekemiseen ja oivaltamiseen suunnatuista puuhista sekä pienistä yllätyksistä.

Teksti ja kuvat: Heli Kaijansalo

Näyttely on osa Turun kaupungin Merikeskushanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Turkua merellisenä kaupunkina. Turun kaupungin ja Forum Marinumin yhteistyö tuo koettavaksi entistä laajemman, elämyksellisen Merikeskuksen, jossa saaristo tuodaan kosketusetäisyydelle. Näyttely on toteutettu Turun kaupungin Archipelago Access –hankkeessa, joka on saanut rahoitusta EU:n Central Baltic Interreg (2014-2020) -ohjelmalta

Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat Visit Turku, Visit Parainen, Visit Kemiönsaari, Visit Naantali, Metsähallitus, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Pidä Saaristo Siistinä ry, John Nurminen Säätiö, Pohjoinen kasvuvyöhyke, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio ja Ruissalon luontokoulu.