Rahtiliikenne kasvoi poikkeusoloissa

Turun sataman rahtiliikenne muodostuu suuryksikköliikenteestä, jalostettujen tuotteiden kuljetuksista sekä teollisuuden vaativista projektikuljetuksista. Säännöllinen, tiheä linjaliikenne Skandinaviaan ja muihin Itämeren tärkeimpiin satamiin sekä yhteydet valtamerilinjoille tuovat joustavuutta yritysten kuljetusaikatauluihin, parantavat logistiikan kustannustehokkuutta ja vahvistavat toimitusvarmuutta.

Liikenne ja logistiikka

Turun sataman rahtiliikenteen määrä kasvoi vuonna 2020 osittain poikkeusolojen vuoksi, mutta rahtimäärät olivat nousussa jo heti vuoden alusta alkaen. Kasvua kertyi erityisesti Skandinavian liikenteestä, kun sekä Viking Line että Tallink Silja keskittivät kaiken Ruotsiin suuntautuvan liikenteensä kulkemaan Turun sataman kautta.

Kokonaisuudessaan Turun sataman kautta kulki rahtia yhteensä 2,4 miljoonaa tonnia, missä oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna 12,2 prosenttia. Suuryksikköliikenteessä kasvua kertyi lähes 18 prosenttia. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,2 miljoonaa tonnia. Skandinavian liikenteessä olleiden alusten täyttöasteet olivat korkealla koko vuoden ajan, ja matkailijoiden ajoneuvoilta vapautunut kapasiteetti tehokkaassa käytössä.

Myönteistä kehitystä tapahtui myös Turun sataman muussa linjaliikenteessä. Vuoden 2020 alussa avattu yhteys Turun satamasta Rotterdamiin osoittautui vetovoimaiseksi vienti- ja tuontiväyläksi. Mann Linesin aiempaa reittiä täydentävä yhteys tarjoaa erinomaiset jatkoyhteydet valtamerilinjoille sekä kattavat raide- ja tieliikenneyhteydet kaikkialle Eurooppaan. Brexit-aikana myös varustamon Iso-Britannian yhteys on osoittautunut aiempaakin merkityksellisemmäksi tarjoamalla luotettavia ratkaisuja ja osaamista uuden tilanteen eteen joutuneille yrityksille.

Rahtiliikenteen palvelun tehostamiseksi Turun satamassa on toteutettu ja toteutumassa useita merkittäviä uudistuksia, kuten kantasataman uudet kenttäjärjestelyt teknologioineen. Viking Linen kenttäalueella on otettu käyttöön uudet ajoneuvojen punnitus-, mittaus- ja kuvausjärjestelmät ja Tallink Siljan kenttäuudistukset ovat myös valmiina käyttöön otettaviksi. Kenttä on kuluneen vuoden aikana tasoitettu ja sen liikenteenohjausta on kehitetty keskittämällä matkustaja- ja rahtiliikenne samalle kentälle sekä asentamalla kentälle digitaaliset ajo-opasteet. Molempien varustamojen kenttäalueiden uudistukset sujuvoittavat merkittävästi virtausta autokentällä ja nopeuttavat alusten lastausta.

Tavaraliikenteen palvelujen kehittämistavoitetta tukee myös Sataman nosturiliiketoiminnan esisopimuksella sovittu myynti Turku Stevedoring Oy:lle. Nosturitoimintojen siirtymistä operaattorille on valmisteltu pitkään, sillä varsinaiset operatiiviset työt eivät kuulu Turun Sataman ydintehtäviin. Tehty ratkaisu mahdollistaa uudet investoinnit sataman ydinliiketoimintaan ja turvaa samalla luotettavat ja ammattitaitoiset nosturipalvelut kaikille operaattoreille ja varustamoille.

Tilaa ja palvelukapasiteettia Turun satamassa on nykyistä selkeästi suurempienkin rahtimäärien käsittelyyn. Valmis infrastruktuuri logistiikkapalveluineen mahdollistaa uusien laivalinjojen avaamisen nopeassakin tahdissa, myös rautatiekuljetuksia hyödyntäen. Erityisenä kehityskohteena uusille yhdistetyille kuljetuksille tarjotaan Pansion sataman osaa, jossa on valmis rautatieyhteys valtakunnan verkolle sekä toimintaan sopiva infrastruktuuri. Pisimmällä neuvotteluissa ollaan uuden Puolan reitin avaamiseksi, johon liittyvä aiesopimus solmittiin vuoden 2019 lopulla Gdynian sataman kanssa. Koronapandemiasta johtuen asian eteneminen on hidastunut, mutta tavoitteena on edelleen luoda uutta rahti- ja matkustajaliikennettä satamien välille ja kasvattaa osapuolten kilpailukykyä kansainvälisessä kuljetusverkossa.

Lue koko vuosikertomus 2020 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen