Huolenpitoa hyvästä henkilöstöstä

Hyvät, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat Turun Sataman kaltaiselle palveluyritykselle tärkeä voimavara. Siksi Satama piti henkilöstöstään huolta myös koronapandemian aikana niin, ettei yhtään ihmistä lomautettu eikä irtisanottu, vaan jokaisen työt satamassa jatkuivat haasteellisesta ajasta huolimatta täysiaikaisesti.

Ajassa

Turvallisen työympäristön varmistamiseksi Satamassa on noudatettu korona-aikana yhteisiä pelisääntöjä, joiden ansiosta henkilöstö on säästynyt tartunnoilta. Hallinto on ollut mahdollisimman paljon etätöissä ja aluspalvelujen työntekijät on jaettu kolmeen ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan työvuorojen aikana ja vaihtuessa. Henkilöstölle on lisäksi tarjottu mahdollisuus päästä koronatestiin kaikkina aikoina, myös työterveyshuollon palveluaikojen ulkopuolella.

Vuoden 2020 aikana Turun Satamassa toteutettiin organisaatiomuutos, jolla selkeytettiin organisaatiorakennetta ja järjestettiin toiminnallisia yksiköitä uudelleen. Tässä yhteydessä tehtävänimikkeiden muutosten lisäksi valittiin uudet henkilöt satamamestarin, turvallisuuspäällikön ja henkilöstöpäällikön tehtäviin. Heistä henkilöstöpäällikkö rekrytoitiin sataman ulkopuolelta, muut valittiin sisäisesti.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointiin panostaminen ovat Turun Satamalle jatkuva painopistealue. Vuotuiset kehityskeskustelut kartoittavat kunkin kehittymistä ja koulutustarpeita sekä henkilökohtaisella tasolla että satamayhtiön strategiaan verrattuna. Osaamisen lisäksi kehityskeskustelujen sisältö kattaa myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden eri aihealueet.

Turun Satamassa on tunnistettu myös uudenlaisen osaamisen tarpeet, mikä tulee näkymään Sataman rekrytointipolitiikassa. Uuden tiedon haltijoita tarvitaan esimerkiksi digitalisaation läpivientiin sataman toimintojen tehostamisessa sekä ympäristökysymysten ratkaisuun. Sataman tavoitteena onkin olla kiinnostava vaihtoehto uutta, mielenkiintoista ja mielekästä työtä etsiville ihmisille.

Henkilöstön motivointia ja sitoutumista Turun Satama vahvistaa monipuolisilla henkilökuntaeduilla. Erilaisten virike-etujen sekä työterveyshuoltoa täydentävän terveysvakuutuksen lisäksi käytössä on koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmä rakentuu kolmesta osasta, jotka ovat tulostavoitteen saavuttaminen, asiakastyytyväisyys ja työtapaturmien määrä. Koko henkilöstöä koskevat vuoden 2019 tulospalkkiot maksettiin huhtikuussa 2020.

Turun Satama Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 61 työntekijää. Vuoden lopussa emoyhtiön palveluksessa oli yhteensä 58 vakituista henkilöä. Vuonna 2020 aikana satamayhtiöstä jäi eläkkeelle yksi henkilö. Koko satamakonsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 78 työntekijää. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 74 vakituista henkilöä.

Lue koko vuosikertomus 2020 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Robert Seger