Alennetut alusmaksut kannustimina

Turun Satama kannustaa varustamoja ympäristön huomioimiseen antamalla alusmaksuihin ympäristöperusteisia alennuksia. Tämänhetkiset alennukset on sidottu aluksen typenoksidipäästöihin, millä pyritään ohjaamaan varustamoja ottamaan käyttöön päästöjä vähentävää tekniikkaa. Ympäristöperusteiset alennukset koskevat myös jätehuoltoa. Kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuista saavat alennusta ne alukset, jotka lajittelevat jätteensä Sataman hyväksymällä tavalla.

Ympäristö ja turvallisuus

Tulevaisuutta ajatellen Turun Satama harkitsee alusliikenteelle suunnattujen ympäristöalennusten laajempaa käyttöönottoa. Tätä varten Turun Satama teetti taustaselvityksen Itämeren ja Euroopan satamissa käytössä olevista ympäristöalennusjärjestelmista ja niiden soveltuvuudesta Turun satamaan. Keskeisimpiä selvitettäviä asioita olivat muun muassa kuinka alennusjärjestelmä kannustaa sataman kannalta tärkeisiin ympäristötekoihin sekä miten järjestelmän verifionti tapahtuu. Selvityksen toteutti Turun Satama Oy:n toimeksiannosta Wega Group Oy.

Yksi merkittävä muutos vuodelle 2021 on aluksille myönnettävien ympäristöalennusten perusteet. Ympäristöalennukset pohjautuvat jatkossa myös Ruotsissa yleisesti käytössä oleviin Clean Shipping Index -luokituksiin. CSI-luokitus on laajempi kuin aiemmin käyttämämme pelkästään aluksen typpipäästöihin pohjautunut ympäristöalennus. Näin ollen CSI-luokituksen avulla voidaan tarkastella alusten ympäristöystävällisyyttä laajempana kokonaisuutena.

TEKSTI: Kari Ahonen
KUVA: Jarmo Piironen

Lue koko ympäristöraportti 2020 (pdf).