Asiakkaamme arvostavat joustavuutta ja luotettavuutta

Teetimme yhdessä Corporate Spirit Oy:n kanssa asiakastutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tunnistaa asiakaskokemuksen vahvuudet ja kehittämisalueet sekä edesauttaa ja kehittää Sataman henkilöstön tuottamaa asiakaskokemusta. Tavoitteenamme on luoda pohjaa strategisen asiakasnäkökulman kehittämiseksi.

Ajassa

Kysely lähetettiin 250 henkilölle, joista 84 vastasi, joten vastausprosentiksi saatiin 33,6 % (31,7 % – 2019). Vastaajista 70 % asioi vähintään viikoittain Sataman tai sen yhteistyökumppaneiden kanssa ja 93 % on käyttänyt Turkua yli 10 vuotta. Voimme siis todeta, että asiakassuhteemme ovat pitkiä.

Tärkeimmät syyt käyttää Turun satamaa olivat pysyneet samoina; maantieteellinen sijainti (28 %) sekä laivojen sopivat aikataulut (16 %).

Turun Satamaa arvostetaan erittäin hyvänä yhteistyökumppanina ja asiakkaiden suositteluhalukkuus oli noussut merkittävästi vuoden aikana. Meitä suosittelisi 56 % (46 % – 2019) vastaajista. Kriittisten vastaajien määrä oli puolestaan laskenut 14 prosentista 6 prosenttiin.

Suositteluhalukkuus sataman asiakkaiden parissa on noussut huomattavasti vuoden takaisesta.

Yhteistyöhön liittyvien kysymysten kohdalla on hyvä havaita, että Sataman jokaisen yksikön toiminnalla on merkitystä asiakastyytyväisyyteen. Jokainen Sataman yksikkö nousi vahvasti esille tahona, joiden kanssa vastaajat tekevät yhteistyötä. Positiivisinta palautetta yhteistyöstä tänä vuonna saivat talous- ja hallinto sekä Sataman johto. Erityisen ilahduttavaa on huomata, että arvostus Sataman henkilöstön ammattitaitoon oli kasvanut entisestään.

Kehitettävää puolestaan löytyi satama-alueen sisäisistä liikennejärjestelyistä, kuljettajien palveluista sekä varastosuojien kunnosta.

Sataman brändiä koskevista tuloksista voimme todeta, että asiakkaiden mielestä ehdoton vahvuutemme on Sataman henkilöstön korkea ammattitaito, 93 % vastaajista oli tätä mieltä. Asiakkaat kokevat Sataman luotettavaksi, joustavaksi ja vastuulliseksi. Kehitettävä meillä sen sijaan vastaajien mielestä löytyy uudistumisessa.

Sataman arvot näkyvät hyvin asiakaskokemuksissa, joissa TOP 4 -vahvuuksien kärkeen nousee palveluhalukkuus ja joustavuus.

Jatkamme edelleen arvojemme ja vahvuuksiemme mukaista vastuullista toimintaa, vahvistaen Sataman asiakaslähtöisyyttä ja palveluhalukkuutta sekä luotettavuutta.