Muutosten vuosi johdatti uusille reiteille

Kulunut vuosi on mullistanut yritysten toimintaa monella tavalla. Logistiikka-alan yrityksissä koronaviruspandemia on muuttanut arkikäytäntöjä, reittejä sekä kuljetusmuotoja. Poikkeukselliset olot ovat vaikuttaneet myös DHL Freight (Finland) Oy:n toimintaan, mutta yrityksen toimintavalmius muuttuvissa olosuhteissa on saatu onnistuneesti säilymään.

Ajassa

– Missään skenaarioissamme emme olleet varautuneet aivan tällaiseen tilanteeseen, mutta löysimme nopealla aikajänteellä ratkaisuja liiketoimintamme jatkuvuuden varmistamiseksi. Toimistotyöntekijämme siirtyivät suurimmaksi osaksi tekemään etätöitä sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Saimme pidettyä terminaaliverkostomme hyvin auki ja toimivana myös läpi kevään pahimpien viikkojen, kertoo DHL Freight (Finland) Oy:n Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan liikenteestä vastaava johtaja Tuomas Ruohonen.

Ruohosen mukaan muutoksia kuljetettavissa määrissä oli nähtävissä, kun poikkeustilanne oli keväällä monessa Euroopan maassa pahimmillaan. Suomen lähialueiden volyymit säilyvät lähes normaalilla tasolla.
– Kesän ja syksyn aikana kuljetusmäärät palautuivat lähemmäs koronaa edeltävää aikaa. Kokonaisuutena voimme sanoa selvinneemme vallitsevasta tilanteesta toistaiseksi vähintäänkin tyydyttävästi, Ruohonen summaa.

Jakelutoiminnat muutoksessa

Korona on kiihdyttänyt jo käynnissä olleita muutoksia, kuten B2C-toimitusten ja viimeisen mailin palveluiden merkityksen kasvua. Tämä ilmiö on näkynyt myös DHL:n maantierahdin puolella.
– Jakelutoiminnat muuttuvat vauhdikkaasti. Kuluttajat ostavat entistä enemmän tuotteita kotiin, minkä seurauksena myös logistiikan asiakaskenttä muuttuu. Erityisesti kotijakeluiden ja

ympäristöystävällisten kuljetustuotteiden merkitys korostuu. DHL Freight on aktiivisesti mukana tässä muutoksessa. Tarjoamme asiakkaillemme sopivia ja ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen. Palvelujemme keihäänkärkenä on toimiva kappaletavaraliikenne, joka päästökompensoituna vastaa suomalaisten asiakkaidemme odotuksiin ympäristön huomioimisesta. Pandemian myötä ympäristöarvot ovat nousseet entistä enemmän esille, Ruohonen huomauttaa.

– Korona on opettanut meitä etsimään ketterämpiä tapoja toimia ja luomaan uusia nopeita reittejä. Turun sataman merkitys kuljetustoiminnassa korostuu entisestään, toteaa DHL Freight (Finland) Oy:n Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan liikenteestä vastaava johtaja Tuomas Ruohonen.
Rahti kulkee ja pyörät pyörivät

Tavarat ja rekat ovat Ruohosen mukaan kulkeneet hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Myös kuljettajien työ on jatkunut hygieniavaatimukset huomioiden.
– Muuttunut tilanne Suomen ja Ruotsin välisissä yhteyksissä on ohjannut virtoja sinne, missä kapasiteettia on tarjolla. Korona on vaikuttanut kokonaismarkkinoiden kokoon, ja toistaiseksi volyymit on saatu kulkemaan hyvin ajoittaisista pullonkauloista huolimatta.

Suomi tarvitsee vientiä

Tulevaisuuden osalta Ruohonen suhtautuu luottavaisesti toiminnan jatkuvuuteen. Hän nostaa esiin viennin ja toimivien kuljetusreittien merkityksen.
– Vaikka maailma on muuttunut pysyvästi kriisin myötä, on toimintaa mahdollista kehittää ja muokata tarpeiden mukaan. Korona on opettanut meitä etsimään ketterämpiä tapoja toimia ja luomaan uusia nopeita reittejä. Turun sataman merkitys kuljetustoiminnassa korostuu entisestään. Turku on portti länteen ja myös muualle Eurooppaan. Toisaalta poikkeusolot ovat nostaneet esille ulkomaankaupan merkityksen. Suomi elää viennistä, ja tästä syystä yritysten kannattaakin jatkuvasti pyrkiä toimimaan maailmanlaajuisesti. Kun vienti jossain maassa hiljenee hetkellisesti, on hyvä olla asiakkuuksia monissa eri maissa. Näin selvitään vaikeistakin ajoista voittajina, Ruohonen muistuttaa.

Teksti: Hanna Alin
Kuvat: Hanna Alin ja Jarmo Piironen