Turun Sataman yhteisterminaalihanke etenee

Turun Satama, Turun kaupunki, Tallink Silja Oy ja Viking Line Abp solmivat syksyllä 2018 strategisen aiesopimuksen yhteisestä tavoitteesta Turun satama-alueen kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää alueen vahvaa matkustaja-, rahti- ja risteilyliikennetoimintaa siten, että uudistukset vaikuttavat myönteisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Eri osapuolten yhteistyöllä luodaan Turun matkustajasatamaan ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa, jossa matkailu- ja tavaraliikenne sekä yritystoiminta ja asuminen kehittyvät yhdessä.

Turun Sataman yhteisterminaalihanke etenee
Liikenne ja logistiikka
Matkustajaliikenteen sujuvuus hankkeen lähtökohtana

Kehittämishanke on jaettu kolmeen osaan, joista näkyvimmän ja investoinniltaan suurimman muodostavat uusi laivaliikenteen yhteisterminaali ja sen läheisyyteen rakennettava pysäköintitalo. Hankkeen muut osat keskittyvät Kanavaniemen satamatoiminnoista vapautuvien alueiden jatkojalostamiseen sekä kantasataman länsiosan liikennejärjestelyihin. Kaikkia osa-alueita työstetään lukuisissa työryhmissä, joissa ovat edustettuina kaikki hankkeen kannalta keskeiset toimijat. Johtoryhmä muodostuu Turun kaupungin johdosta sekä Sataman ja varustamojen johdon edustajista.

– Yhteisterminaalin suunnittelussa hyödynnetään muiden vastaavia ratkaisuja toteuttaneiden satamien, kuten Tukholman Värtanin kokemuksia, Christian Ramberg toteaa.

– Turun Satama Oy rakennuttaa uuden terminaalin ja tulee myös operoimaan sen toimintaa. Nykyiseen verrattuna muutos on merkittävä, sillä tällä hetkellä käytössä olevat terminaalit ovat varustamojen omistamia ja operoimia. Uuden yhteisterminaalin valmistuttua molemmat varustamot sitoutuvat käyttämään sitä nykyisten aikataulujensa mukaiseen säännölliseen linjaliikenteeseen. Tavoitteena on, että uusi terminaali olisi valmis vuoden 2024 loppuun mennessä, kertoo Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Christian Ramberg.

Uusi pysäköintitalo aikataulutettu ensi vuodelle

Matkustajaliikenteen sujuvuutta parannetaan myös jo ennen uuden terminaalin tuloa. Jo alkaneen vuoden aikana käynnistyy Tallink Siljan kenttäalueen kunnostus, minkä yhteydessä alueelle tulee lisää check-in-pisteitä. Samalla starttavat myös sataman uuden pysäköintitalon rakennustyöt, joiden on määrä valmistua vuonna 2021. Pysäköinnin keskittäminen yhteen paikkaan selkeyttää sataman liikennettä ja varmistaa paikkojen riittämisen kaikille laivamatkailijoille – myös uusien, kooltaan ja matkustajamääriltään suurempien alusten aloittaessa liikenteen.

Digitalisaatiosta lisää joustavuutta ja tehokkuutta

Sataman operatiivisen toiminnan tehostamisessa hyödynnetään uusimman teknologian ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

– Digitaalisuus näkyy joustavana, aiempaakin nopeampana palveluna ja turvallisuuden lisääntymisenä. Turvallisuuden varmistamiseksi kokeillaan uusia menetelmiä niin autojen kuin matkustajien lähtöselvityksessä kasvojen tunnistus mukaan lukien. Uudet portti-, kuvaus- ja punnitusjärjestelmät puolestaan tehostavat ja nopeuttavat toimintaa, kuten myös matkustajasatamaan tuleva alusten automaattinen kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä, toimitusjohtaja Christian Ramberg korostaa.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Markku Koivumäki

Turun Sataman yhteisterminaalihankkeen aikataulu

  • 2018 Aiesopimuksen solmiminen, työryhmien perustaminen ja suunnittelun käynnistäminen
  • 2018–2019 Kaavoitustarpeiden arviointi työn edetessä
  • 2020-2021 Pysäköintitalon rakentaminen
  • 2019-2021 Tarvittavat asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat
  • 2021 Viking Line Oy:n uusi matkustaja-alus nykyiseen terminaaliin
  • 2021-2024 Länsisataman alueen muutosten toteuttaminen
  • 2021-2024 Uusien liikenneyhteyksien rakentaminen
  • 2023-2024 Terminaalirakennuksen rakentaminen ja lähiympäristön viimeistelyt
  • 2025 Uusi laivaliikenteen yhteisterminaali kerralla käyttöön
  • 2025-2029 Vapautuneiden alueiden jalostaminen kaupungin muuhun käyttöön