Isoa palapeliä rakentamassa

Kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi haluaa tukea sataman kilpailukykyä kaavoituksen avulla.

Christina Hovi johtaa kaupunkiympäristötoimialaa, joka syntyi kun kaupunki- ja ympäristötoimiala yhdistettiin. ”Muutos oli hyvä, nyt alueiden asioita pystyy tarkastelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin.”
Liikenne ja logistiikka

Satamassa on vilskettä. Ruotsinlaivat viivähtävät Turussa aamuin illoin vain alle tunnin, joten rekkoja, busseja, henkilöautoja ja takseja riittää ruuhkaksi asti. Junakin tuli justiinsa.

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi pääsee junailemaan liikennettä työnsä kautta, muun muassa kaavoitusratkaisujen avulla.

”Olen tiiviisti yhteydessä sataman väen kanssa. He kertovat tarpeistaan ja me kaupungin puolella mietimme, miten voimme auttaa kaavoitus- ja liikenneratkaisuilla.”

Liittymiä ja leveitä teitä

Paraikaa käynnissä on esimerkiksi liikenteen sujuvuusselvitys, johon sataman puolelta osallistuu konsulttiyritys ja kaupungilta liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen.

”Selvityksessä käydään läpi muun muassa sitä, että onko liittymissä riittävästi tilaa kääntyä, kun rekkojen pituus kasvaa koko ajan.”

Satamassa, Tallink Siljan terminaalin kohdalla, levennetään tällä hetkellä Linnankatua. Viking Linen terminaalin lähelle on puolestaan suunniteltu pysäköintitaloa.

”Ryhdymme miettimään kaavoitusta heti, kun pysäköintitalon tarkempi paikka päätetään.”

Asutus tulee lähelle satamaa

Sataman lähelle on kaavoitettu uusia suuria asuinalueita ja palveluita, mikä lisää tietenkin osaltaan myös liikennettä.

”Raskas liikenne ohjataan pois asuinalueilta pohjoiskautta, mikä on hyvä sekä asukkaiden että sataman kannalta.”

”Uskon, että asuinalueet ja satama saadaan sopimaan hyvin yhteen. Tärkeä rooli on myös alueelle suunnitellulla modernilla joukkoliikenteellä.”

Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä sataman ja kaupunkiympäristötoimialan monitahoisesta yhteistyöstä väylän ruoppausmassojen käytön.

”Suunnitelmissa on, että ei meriläjityskelpoinen sedimentti läjitettäisiin satamaa vastapäätä Latokarin alueelle. Siitä tulisi maapohjaa sinne rakennettaville uusille taloille.”

Tulevaisuudessa ehkä suuriakin muutoksia

Hovin mukaan lyhyellä tähtäimellä sataman liikenteen sujuvuuteen voi vaikuttaa monin keinoin; toisinaan apua voi olla pienistäkin liikennejärjestelyistä.

”Pitkän tähtäimen suunnittelussa mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelulle tarjoaa muun muassa se, jos junaliikenne satamaan ohjattaisiin Iso-Heikkilän kautta. Se ei sanottavasti pidentäisi matka-aikaa, mutta sujuvoittaisi muuta liikkumista alueella.”

Kaikki merkit – myös esimerkiksi Viking Linelle vuonna 2020 tuleva uusi suuri laiva – viittaavat siihen, että tieliikenne sataman alueella tulee vain lisääntymään.

”Kaupunkisuunnittelu on vähän kuin ison palapelin tekemistä, missä lukuisat eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Mutta teemme jatkossakin kaiken voitavamme, jotta sataman toimintaedellytykset pysyvät kunnossa”, Hovi lupaa.

Teksti ja kuvat Matti Välimäki