Turvallisuusasioissa korostui yhä varautumisen merkitys

Vuosikertomus

Satamaturvallisuus koostuu monista osa-alueista, joiden kokonaishallinnan avulla suojataan ihmisiä, aluksia ja omaisuutta sekä ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Turun Sataman turvallisuustyötä ohjaavat merenkulun kansainvälinen ISPS-säännöstö sekä sataman oma turvallisuussuunnitelma. Helmikuussa 2023 suoritettiin kaikkien satamarakenteiden ISPS-turva-arvioinnit ja niiden mukaiset ISPS-turvasuunnitelmat auditoitiin marraskuun lopulla.

Viime vuodet ovat korostaneet varautumisen merkitystä. Turun satamassa on valmistauduttu jo pitkään erilaisten poikkeustilanteiden ehkäisemiseen ja niiden aikaiseen toimintaan. Tätä varten satamassa on laadittu selkeät valmiussuunnitelmat, joihin liittyy jatkuvuudenhallinnan lisäksi toipumissuunnitelma. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan jatkuminen kriisioloissa, ja palautuminen normaaliksi mahdollisimman nopeasti poikkeustilanteen mentyä ohi. Varautumiseen on panostettu paljon yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa johtuen siitäkin, että Turku on määritelty huoltovarmuuskriittiseksi satamaksi.

Hyvän turvallisuustason saavuttaminen edellyttää jatkuvaa koulutusta ja säännöllisiä harjoituksia. Henkilöstön turvallisuuskoulutusta varten Turun satamassa on käytössä verkko-oppimisalusta, johon tehtiin ensimmäinen päivitys vuoden 2023 lopulla. Verkko-oppiminen mahdollistaa, että kukin voi opiskella asioita omatoimisesti ja oman aikataulunsa määrittämässä tahdissa. Vuoden 2023 harjoituksista merkittävin oli suuronnettomuusharjoitus, joka toteutettiin yhdessä eri viranomaistahojen kanssa elokuun lopussa Länsisatamassa.

Sataman turvallisuuspalveluja hyödynnetään myös lisääntyvien laivastovierailujen yhteydessä, missä alusten ja niiden miehistön sekä kaluston turvaamiseen Turun satama osallistui aktiivisesti. Sataman pyrkimyksenä on myös eri tavoin tukea Suomen merialueilla tapahtuvaa kansainvälistä harjoitustoimintaa.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Pauliina Roti