Rahtiliikenne kehittyi taloustilanteen mukaisesti

Liikenne ja logistiikka

Turun sataman rahtiliikenteen kehitys seurasi talouden yleissuuntaa. Talouden taantuman takia liikenteen määrä laski kaikissa Suomen satamissa, joskin Turun satamassa pudotus jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen täysi vuosi, jonka aikana sataman Ruotsin reitillä liikennöi vain kolme alusta aiemman neljän sijasta. Yhden aluksen vähennyksestä huolimatta Turun sataman kilpailukyky on edelleen vahva Suomen ja Skandinavian välisessä tavaraliikenteessä, koska satama tarjoaa nopeimman reitin suoraan Turusta Tukholmaan ja takaisin. Sataman säännöllinen linjaliikenne kattaa myös muut Pohjoismaat, Saksan, Englannin ja Baltian sekä tarjoaa sujuvan yhteyden valtamerilinjoille.

Tavaraliikenne, miljoona tonnia

Sataman säännöllinen ja tiheä linjaliikenne tuo kuljetusaikatauluihin joustavuutta vahvistaen tuotteiden toimitusvarmuutta. Sataman tavaraliikenteen pääosa muodostuu suuryksikköliikenteestä, jota hoitavat nykyaikaisen tehokkaat ro-ro-alukset ja Itämeren merkittävimmät varustamot sekä alansa johtavat satamaoperaattorit. Yksikköliikenteen rinnalla Turun satama on keskittynyt raskaan teollisuuden projektikuljetuksiin, jotka vaativat tarkkuutta ja turvallisuutta sekä lastinkäsittelyssä että välivarastoinnissa.

Vuodesta 2024 Turun satama odottaa edellistä vuotta parempaa. Rahdin määrän uskotaan kasvavan talouden hiljalleen virkistyessä ja odotettavissa on positiivisia muutoksia myös laivaliikenteen osalta esimerkiksi aluskannan uudistumisen myötä. Täysin uudenlaisia tavaravirtoja ja aluskäyntejä tuo mukanaan Suomen Nato-jäsenyys. Turun sataman logistinen sijainti yhdessä laivastoaseman läheisyyden kanssa palvelee hyvin maanpuolustuksellisiin tarkoituksiin liittyvää kansainvälistä liikennettä. Naantalin sataman uudistuneen aluskannan vaikutukset kilpailutilanteeseen jäävät nähtäväksi, mutta todennäköisesti vaikutus tulee heijastumaan kiinnostuksen kasvuna molempien satamien reittejä kohtaan.

Lue koko vuosikertomus 2023 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen